Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zámer vykonať zámenu pozemkov pre LC investor s.r.o.Vytlačiť
 

V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č.81/2019 zo dňa  07.05.2019, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

vykonať prevod pozemkov z majetku mesta Lučenec v lokalite Opatová Ulice Jegorovova, konkrétne :  

- parcely CKN č.498/6 zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 91 m2   zapísanej na LV mesta Lučenec č.6469 ,Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Opatová

formou zámeny za nehnuteľnosť, pozemok z majetku  spoločnosti LC investor s.r.o., IČO:44 259 361, Mikušovská cesta 5319,Lučenec, v lokalite Opatová  Ulice záhradná,    konkrétne

 - parcely CKN č.2/7, ostatná plocha , vo výmere 91 m2   zapísanej na LV č.5999 ,Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Opatová

ako:  prípad hodný osobitného zreteľa

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, pričom dôvodom  tohto zreteľa je získanie pozemku do majetku mesta pre rozšírenie miestnej komunikácie v časti Ulice záhradná a podpora miestnych podnikateľov v revitalizácií miestnych historických pamiatok.  

bez finančného vyrovnania

pre: LC investor s.r.o., IČO:44 259 361, Mikušovská cesta 5319,Lučenec

V Lučenci  dňa  13.05.2019 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Pokladňa
Pondelok : 8.00 - 15.30
Utorok : 8.00 - 15.30
Streda : 8.00 - 16.30
Štvrtok : 8.00 - 15.30
Piatok : 8.00 - 14.30

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka