Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zámer prenajať časť pozemku pre Marianu Bercsenyi - MaVix LučenecVytlačiť
 

V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 77/2019 zo dňa  07.05.2019, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

prenajať časť pozemku - parcely  CKN č.2961/17 o výmere 1 m2, vedenej na LV mesta Lučenec č.5414 v k.ú.Lučenec,  nachádzajúcej  sa na Ulici cintorínska ( pri parkovisku cintorína),  za účelom umiestnenia   automatu na  predaj náhradných náplní do kahancov

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je podpora malých podnikateľov  poskytujúcich služby pre návštevníkov cintorína

za cenu nájmu : v zmysle „Zásad“ 6,- €/m2/rok ,

na dobu nájmu: neurčitú

pre Marianu Bercsényi  - MaVix Lučenec, IČO:  51 694 174 , Rúbanisko III 5941/65, 984 03 Lučenec

V Lučenci  dňa  13.05.2019 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Pokladňa
Pondelok : 8.00 - 15.30
Utorok : 8.00 - 15.30
Streda : 8.00 - 16.30
Štvrtok : 8.00 - 15.30
Piatok : 8.00 - 14.30

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka