Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Ponuka voľného pracovného miesta - ZŠ M. R. Štefánika, Haličská cesta 1191/8, LučenecVytlačiť
 

v  zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste:

Voľné pracovné miesto na dobu: od 1.9.2019, 100 % úväzok

Kategória zamestnanca: pedagogický zamestnanec s aprobáciou matematika - fyzika

Platové zaradenie: podľa platnej legislatívy zaradenie pedagogických zamestnancov do príslušnej platovej triedy a podľa rokov praxe s prislúchajúcimi príplatkami (určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s prílohou č.4 v nadväznosti na zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa nariadenia vlády č. 388/2018, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme)

Názov adresa zamestnávateľa: ZŠ M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec

Kontakt: 047/4333648, zsstefanikalc@gmail.com

Požadovaná prax: nepožaduje sa

Uchádzači o pracovnú pozíciu predložia doklady:

  • Žiadosť o prijatie do zamestnania na uvedenú kategóriu zamestnanca
  • Životopis
  • Overené doklady o požadovanom vzdelaní
  • Originál výpis z registra trestov
  • Potvrdenie o fyzickej a duševnej spôsobilosti

Termín nástupu: 1.9.2019

Požadované doklady je potrebné doručiť na adresu: Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec  poštou alebo  osobne v termíne do 30.6.2019.

Na pohovor budú pozvaní vybraní uchádzači, ktorí splnili požadované podmienky. Výberové konanie sa uskutoční v mesiaci júl 2019.

Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 7.00 - 15.00
Utorok : 7.00 - 11.00
Streda : 7.00 - 16.00
Štvrtok : 7.00 - 11.00
Piatok : 7.00 - 14.00

Pokladňa
Pondelok : 7.00 - 14.30
Utorok : 7.00 - 14.30
Streda : 7.00 - 15.30
Štvrtok : 7.00 - 14.30
Piatok : 7.00 - 13.30

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka