Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Výberové konanie na pracovnú pozíciu ElektrikárVytlačiť
 

MESTO    LUČENEC, zastúpené PhDr. Alexandrou Pivkovou , primátorkou mesta,
so sídlom : Novohradská č.1, 984 01 Lučenec

vyhlasuje výber na pracovnú pozíciu  „Elektrikár“

Miesto výkonu práce : Mesto – Mestský úrad Lučenec, oddelenie  vnútornej správy                                              

Druh prac. pomeru    : hlavný pracovný pomer.

Kritériá pre výber zamestnanca na pozíciu „ Elektrikár „

V zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z.Z.
§ 23 

Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky 

    (1) Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky je fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a ktorá má odbornú prax uvedenú v prílohe č. 11. 
 
    (2) Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky môže vykonávať činnosť samostatného elektrotechnika a riadiť činnosť poučených osôb, elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky bez obmedzenia ich počtu alebo riadiť prevádzku technických zariadení elektrických. 

Nástupný ( tarifný ) plat: PT 4 PS 1  -  563,00 €                                                                                                              ( s možnosťou priznania osobného príplatku až do výšky 150,00 € )

Iné  :  vodičské oprávnenie min. sk. B
Osobnostné a odborné predpoklady:
- zvládnutie vysokého pracovného nasadenia  ( 3-zmenná pracovná prevádzka, práca počas dní pracovného pokoja a sviatkov)
- znalosť príslušných právnych predpisov
- samostatnosť, tímová práca, zvládanie stresových situácií
- precíznosť a zodpovednosť v práci

Zoznam požadovaných dokladov pre výberové konanie:
* Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, telefónny kontakt, e-mail
* Profesný  životopis
* Overené fotokópie dokladov o najvyššom  vzdelaní
* Doklady a osvedčenia o odborných spôsobilostiach
* Súhlas na spracovanie osobných údajov

        Žiadosť s požadovanými dokladmi pre výberové konanie doručte najneskôr do 19.07.2019 do 12,00 hod. na adresu: Mestský úrad Lučenec , Ulica novohradská č.1, 984 01 Lučenec, alebo osobne do kancelárie prvého kontaktu MsÚ, Ulica novohradská č.1, Lučenec.


Na obálku napíšte:      „Neotvárať - výber na pracovnú pozíciu – Elektrikár“  alebo „Revízny technik“

V  Lučenci 27.06.2019           
                                                                                                                       PhDr. Alexandra Pivková    
                                                                                                                     primátorka Mesta Lučenec
 


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Pokladňa
Pondelok : 8.00 - 15.30
Utorok : 8.00 - 15.30
Streda : 8.00 - 16.30
Štvrtok : 8.00 - 15.30
Piatok : 8.00 - 14.30

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka