Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Voľné pracovné miesto - ZŠ s MŠ, Ul. bratrícka 355/19, Lučenec - učiteľ v špeciálnej triedeVytlačiť
 

Základná škola s materskou školou, Ulica bratrícka 355/19, Lučenec

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste v základnej škole

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie pracovnej pozície:

Učiteľ v špeciálnej triede základnej školy

            V zmysle § 11 a ods. 1 zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou, Ulica bratrícka 355/19, Lučenec

Kategória pracovného miesta: učiteľ

Aprobácia: učiteľ pre primárne vzdelávanie (pre 1.stupeň ZŠ), špeciálna pedagogika

Kvalifikačné predpoklady: podľa zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa Vyhlášky 437/2009 Z.z. z 20.10.2009. Plat 910 € - zmena platu podľa započítanej praxe.

Požadované doklady:

žiadosť o prijatie do zamestnania

profesijný životopis

doklady o ukončenom vzdelaní

súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi (nezabudnite uviesť telefónny kontakt) doručte poštou alebo  osobne najneskôr do 15.07.2019 do 13.00 hod. na adresu školy – Základná škola s materskou školou, Ulica bratrícka 355/19, Lučenec. Na obálku uveďte „Žiadosť o prijatie do zamestnania“. Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú akceptované.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači budú pozvaní na výberové konanie, ktoré sa uskutoční dňa 18.07.2019od 10.00 hod. do 12.00 hod., kde budú prizvaní vybraní uchádzači.

Termín nástupu do pracovného pomeru je: od 01.09.2019.

V Lučenci, 10.07.2019                                                                     Mgr. Andrea Novotná

                                                                                                              riaditeľka školy


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Pokladňa
Pondelok : 8.00 - 15.30
Utorok : 8.00 - 15.30
Streda : 8.00 - 16.30
Štvrtok : 8.00 - 15.30
Piatok : 8.00 - 14.30

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka