Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zámer odpredať z majetku mesta pozemky situované na Ulici lúčna formou OVSVytlačiť
 

    V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 117/2019 zo dňa  27.06.2019, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

odpredať z majetku mesta nehnuteľnosti  - pozemky situované na Ulici lúčna  konkrétne:

- parcelu CKN č.3044/1 zast.plochy a nádvoria, vo výmere 655 m2  vedenú na LV mesta Lučenec č.5414 ,Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec a parcelu 3044/2  vo výmere 656 m2 vedenú na LV mesta Lučenec č.5414 ,Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec, ktoré vznikli  rozdelením parcely CKN č.3044 o výmere 1311 m2   , geodetickým zameraním na základe GP č.32616881-056/2019 zo dňa 9.5.2019 vypravovaným Ing.Ján Šága  -GEODET, Železničná 5 , 987 01 Poltár úradne overeným  dňa 20.5.2019 pod č.G1-245/2019 na ktorých je situovaný  bytový dom súp.č.1473  or.č.17 v súčasnosti neobývaný schátralý

formou: vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov pre výstavbu rodinných domov

V Lučenci  dňa  9.07.2019                                 

                                                                                                   PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                           primátorka  mesta 


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Pokladňa
Pondelok : 8.00 - 15.30
Utorok : 8.00 - 15.30
Streda : 8.00 - 16.30
Štvrtok : 8.00 - 15.30
Piatok : 8.00 - 14.30

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka