Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Výzva na na predloženie cenovej ponuky„Rozšírenie kamerového systému v meste Lučenec“Vytlačiť
 

Zadávanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

l. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉHÉ MIESTO VEREJNO OBSTARÁVATEĽA
Názov organizácie: Mesto Lučenec

Adresa organizácie: Novohradská 1, 984 01  Lučenec

IČO: 00316181

Krajina: Slovenská republika
Internetová adresa organizácie:          www. lucenec.sk

Adresa profilu verejného obstarávateľa : www. lucenec.sk

Kontaktné miesto: Námestie republiky 26, poschodie č.2

Kontaktná osoba: Bc. Ján Tuček - náčelník Mestskej polície Lučenec

Telefón: +421905381495, 0474512320

E-mail: nacelnik@lucenec.sk,

Ďalšie informácie budú poskytnuté na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode výzvy.

II. OPIS

Názov zákazky: „Rozšírenie kamerového systému v meste Lučenec“

Druh zákazky: Dodanie tovaru vrátane jeho inštalácie

Hlavné miesto poskytovania služieb: Intravilán a extravilán mesta Lučenec

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je dodanie, inštalácia a sprevádzkovanie 10 ks nových kamier ktoré budú tvoriť súčasť existujúceho kamerového systému mesta Lučenec (celok č.1 ) a dodanie, inštaláciu a výmenu 4 ks existujúcich analógových kamier za digitálne kamery (celok č.2).

Rekonštrukcia centrálneho monitorovacieho strediska Mestskej polície Lučenec (celok č.3).

 Dodanie predmetu zákazky sa požaduje v troch celkoch nasledovne:

Celok č.1: Dodanie 20ks nových kamier v súlade so zmluvou o poskytnutí dotácie č. KM-OPK1-2019/2/BB ktoré budú umiestnené na nasledovných miestach:

1. Ul. Jiráska – križovatka a nadjazd

2. Križovatka ul. Zvolenská - Rázusa

3. Ul. Masarykova - stred

4. Ul. Novohradská – križovatka pred OD Prior

5. Ul. Haličská – Kaufland – svetelná križovatka

6. Rúbanisko III/5 – detské ihrisko

7. Ul. Novohradská 22- vnútroblok/detské ihrisko

8. Mestský park – detské ihrisko pri potoku „STRAND“

9. Zlatá ulička -  2 ks kamier

10. Vajanského cesta pri BBRSC vstup do mesta - 1ks kamera ŠPZ, 1ks kamera prehľadová

11. Opatová vstup do mesta  - 1ks kamera ŠPZ, 1ks kamera prehľadová

12. Fiľakovská cesta vstup do mesta - 1ks kamera ŠPZ, 1ks kamera prehľadová

13. Haličská cesta pre Stop shope vstup do mesta - 1ks kamera ŠPZ, 1ks kamera prehľadová

14. Zvolenská cesta pred rampami smerom Vidiná vstup do mesta - 1ks kamera ŠPZ, 1ks kamera prehľadová

a) Výkaz výmer povinných položiek pre celok č.1:

Otočná IP kamera Hikvision DS 3-MP, 30x Zoom, 100mIR                      8ks

Statická IP kamera Hikvision DS 2-MP                                                       2ks

Statická kamera 2MB ŠPZ                                                                            5ks

Statická kamera 4MP 2,8-12mm                                                                   5ks

Anténa prijímač/vysielač 5GHz, prevodník                                                 30ks

Konzola pre kameru                                                                                      20ks

Konzola pre anténu                                                                                      30ks

Napájanie kamery                                                                                         15ks

b) Položky spojené s inštaláciou, oživením a nastavením kamier (prepojovacie káble, lišty, montáž, nastavenie, inštalačný materiál, použitie plošiny atď.) uchádzač nacení podľa vlastného riešenia tak aby dodané kamery boli plne funkčné a ovládateľné z riadiaceho centra mestskej polície, Námestie Republiky č. 26.

Podmienky pre celok č.1:

- všetky kamery musia byť plne kompatibilné s existujúcim kamerovým systémom

- všetky kamery musia byť v budúcnosti napojené na optické káblové vedenia

- prenosovú cestu bezkáblového signálu vrátane dostatočného počtu prenosových zariadení navrhuje dodávateľ.

Celok č.2:  4ks analógových kamier za digitálne. Umiestnené budú na nasledovných miestach:

1. Rúbanisko III č.9

2. križovatka Ul. Vajanského - Hurbanova

3. Ul. Fiľakovská

4. Hotel Pelikán  - ul. Vajanského

a) Výkaz výmer povinných položiek pre celok č.2:

Otočná IP kamera Hikvision DS 3-MP, 30x Zoom, 100mIR                      4ks

Anténa prijímač/vysielač 5GHz                                                                    4ks

                                                                             

b) Položky spojené s inštaláciou, oživením a nastavením kamier (prepojovacie káble, lišty, montáž, nastavenie, inštalačný materiál, použitie plošiny atď.) uchádzač nacení podľa vlastného riešenia tak aby dodané kamery boli plne funkčné a ovládateľné z riadiaceho centra mestskej polície.

Podmienky pre celok č.2:

- všetky kamery musia byť plne kompatibilné s existujúcim kamerovým systémom

- všetky kamery musia byť v budúcnosti napojené na optické káblové vedenia

- prenosovú cestu bezkáblového signálu vrátane dostatočného počtu prenosových zariadení navrhuje dodávateľ.

Celok č. 3:  Rekonštrukcia centrálneho monitorovacieho strediska Mestskej polície Lučenec.

1. Presun Monitorovacieho centra do vedľajšej miestnosti pre umiestnenie 13 LCD

zobrazovacích jednotiek.

2. 1x Zobrazovacia jednotka bude umiestnená na držiak priamo na stenu a 12x zobrazovacia

jednotka bude umiestnená na náklopné držiaky priamo na stene pre zobrazovanie priameho

diania na danej kamere a jej priame ovládanie obsluhou.

3. PC server pre zobrazovací a ovládací SW pre kompletný kamerový systém a to systém

MOLEKULA ktorý dokáže pracovať priamo s viacerými grafickými kartami a s tým

spojeným aj prepojením na 12 zobrazovacích jednotiek a 1 zobrazovaciu hlavnú jednotku.

Ovládanie kompletného systému obsluhe zabezpečí bezkáblová ovládacia myš a klávesnica.

Zariadenie - server musí obsahovať minimálne 2 sieťové karty kde jedna bude mať na starosti

riadenie toku nahrávacích dát a druhá bude mať na starosti riadenie zobrazovania.

4. Potrebné je aj nahrávací tzv. NAS server doporučeného výrobcu SYNOLOGY s

možnosťou ukladacieho priestoru 48GB dát čo umožní záznam na 14 dní pri obsahu 48

kamier poprípade s možnosťou rozšírenia kapacity. Systém musí obsahovať aj 4 sieťové karty

o sile 1000Mbit minimálne cez ktoré bude riadené nahrávanie podľa počtu zaťažiteľnosti

prenosu dát.

5. Na základe toho je potrebné aj rozšírenie pre pripojenie PC siete a to Profi switch UBNT

10/100/1000 MB 2 x management 24port

6. Zabezpečiť stavebné úpravy strediska pre CMS a strediska pre chránenú dielňu,

presťahovanie PCO pultu a tel. linky do určenej miestnosti v prípade potreby montáž novej

elektroinštalácie.

7. Premiestnenie chránenej dielne do priestorov vedľa CMS a kompletná výmena výpočtovej

techniky za profesionálnu PC techniku

a) Výkaz výmer povinných položiek pre celok č.3:

1. Kamerový server MOLEKULA

SERVER molekula, vga/ hdmi 4, Licencia pre 48 kanálov IP kamier

2. Kamerový SW Control 01

96ch Cortrol Premier License do 16 monitorov podpora ovládania všetkých monitorov z main

PC, upgrade bezplatne do 8 rokov pre spracovanie live a playback, E may, spracovanie

informácii z VCA analýz, prepracovaný alarm manažér, podpora integrácie tretích strán cez

API, podpora certifikovaných serverov pre LPR a Facedetect, funkcii spolupracujúcich s

externými zariadeniami, datastreamami a externými službami. Dodáva sa vo verzii 24, 48

alebo 96 kanálov

3. SYNOLOGY NAS server

Synology RS3617RPxs, 12x (3.5"/2.5" SATA) NoHDD, QC Xeon D-1521 2.4-2.7GHz, 8GB

(max64GB), 2x USB3, 4x 1Gb, 12x 4GB HDD

4. LCD TV 55´´- 5 ks

Uhlopriečka obrazovky:55"; Rozlíšenie:Ultra HD 4k 3840x2160; Technológia TV:LED;

Operačný systém TV:Bez OS; Funkcie:Wi-Fi, Wi-Fi, HBB - TV, USB prehrávanie, USB

nahrávanie, Teletext, VESA uchytenie; Rozhranie:HDMI, USB, 3.5mm Jack, LAN, MHL;

Tuner:DVB-T2, DVB-S2, DVB-T; Formát obrazovky:16:9

5. LCD 32´´- 12 ks

Technológia panela:IPS; Uhlopriečka displeja:27"; Rozlíšenie:1920×1080 (Full HD);

Povrchová úprava displeja:Matný; Formát obrazovky:16:9; Rozhranie:HDMI, VGA

6. SWITCH 24port-2 ks

Prevedenie:Rack mounted 19"; Technológia:Gigabit Ethernet 1000Mbps; Management:Web;

Maximálny počet portov:24, 26; Vlastnosti switche:

7. Držiak TV na stenu - 55´´- 5 ks,  32´´- 12 ks

b) Položky spojené s inštaláciou, oživením a nastavením systému  (prepojovacie káble, lišty, montáž, nastavenie, inštalačný materiál, použitie plošiny atď.) uchádzač nacení podľa vlastného riešenia tak aby dodané zariadenia  boli plne funkčné a ovládateľné

Podmienky pre celok č.3:

- všetky zariadenia musia byť  plne kompatibilné s existujúcim kamerovým systémom

Obhliadku miesta dodania predmetu zákazky verejný obstarávateľ neorganizuje avšak záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie zákazky, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Výdavky spojené s touto obhliadkou budú na ťarchu uchádzača. Záujemcom, ktorý prejavia záujem o podrobnejšie informácie o mieste a spôsobe realizácie kamerového systému budú tieto poskytnuté kontaktnou osobou uvedenou v bode I. tejto výzvy.
 

III.ADMINISTRATÍVNE  INFORMÁCIE
Možnosť predloženia ponuky: Iba na celý predmet zákazky.

Povoľuje sa predloženie variantných riešení: Nie.

Jazyk ponuky:  Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  65 000,00  EUR bez DPH
Lehota na predkladanie ponúk:  16.09.2019,  Čas: do 15:00 hod.

Ponuky musia byť doručené na adresu a kontaktné miesto uvedené v bode l. tejto výzvy. Na obálku uviesť : NEOTVÁRAŤ - cenová ponuka „Rozšírenie kamerového systému v meste Lučenec“

Maximálna lehota na uzavretie zmluvného vzťahu: 31.10.2019.

IV. OBSAH PONUKY

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:

Doklad (kópia) o oprávnení podnikať v predmete zákazky (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra).

2. Certifikát inštalácie, nastavení a zriadení serverov MOLEKULA

3. Certifikát inštalácie CMS monitorovacieho strediska

4. Certifikát Inštalácie SW HDS Control 01

5. Návrh ceny  vrátane DPH ( Cena bez DPH, DPH samostatne a cena vrátane DPH).

Cena za celý predmet zákazky spolu. Neplatca DPH na túto skutočnosť v cenovej ponuke upozorní.

6. Nacenený výkaz výmer všetkých troch celkov v nasledovnom zložení:

           a) výkaz výmer povinných položiek

           b) výkaz výmer pre položky spojené s inštaláciou, oživením a nastavením kamier

           c) poplatky za prenájom, elektrickú energiu a iné poplatky ktoré vzniknú   

               obstarávateľovi počas prevádzky nainštalovaných kamier.

V. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena vrátane DPH.

V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, zreteľne to v ponuke uvedie.

VI. PODMIENKY  TÝKAJÚCE  SA  ZMLUVY
Doba dodania predmetu zákazky:

Do 2 mesiacov od podpisu zmluvy, najneskoršie však do 31.12.2019

Typ zmluvy a zmluvné podmienky:

Zmluva o dielo bude uzavretá s úspešným uchádzačom v lehote viazanosti súťažných ponúk v zmysle požiadaviek na predmet zákazky a súťažných podkladov. Záruka na predmetné zariadenie bude 24 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia diela a dodávateľ bude zabezpečovať záručný a pozáručný servis. Dodávateľ pri odovzdaní diela zabezpečí revíziu na kamerové zariadenie v zmysle platných predpisov a odovzdá pri odovzdaní a prevzatí diela porealizačnú dokumentáciu, všetky doklady na používanie kamerového systému a návody na obsluhu inštalovaných zariadení.

Pre prípad zásahov – opráv na realizáciu ktorých je potrebná vysokozdvižná plošina žiadame predložiť doklad o vlastníctve. Požadujeme telefonické poradenstvo pre obsluhu MKS 24/7. Požadujeme servisnú pohotovosť a začatie vykonávania opravy MKS 12 hodín od nahlásenia poruchy.

Dodávateľ zabezpečí zaškolenie obsluhy.

Preddavok objednávateľ neposkytne.

Dodávateľ bude o priebehu realizácie diela zabezpečovať fotodokumentáciu.

Obchodné podmienky:

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov poskytnutej dotácie a z rozpočtu Mesta Lučenec na rok 2019.  Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového dokladu vystaveného

poskytovateľom služby. Splatnosť faktúry je  30 dní odo dňa doručenia daňového dokladu. Úhrada bude realizovaná  po prevzatí predmetu zákazky formou preberacieho protokolu.

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.

V Lučenci 06.09.2019

                                                                              

                                                                 PhDr. Alexandra Pivková

                                                                       primátorka mesta


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Pokladňa
Pondelok : 8.00 - 15.30
Utorok : 8.00 - 15.30
Streda : 8.00 - 16.30
Štvrtok : 8.00 - 15.30
Piatok : 8.00 - 14.30

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka