Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Štátna pomoc na podporu ekonomického rozvoja a znižovanie existujúcich regionálnych rozdielov pre podnikateľov.Vytlačiť
 

Radi by sme Vás informovali o možnosti čerpania štátnej pomoci, ktorej hlavným cieľom je podpora ekonomického rozvoja najviac znevýhodnených oblastí Slovenska a znižovanie existujúcich regionálnych rozdielov.

Výška investície pri malom a strednom podniku musí byť minimálne 100 000 €, pri veľkom podniku 200 000 €vytvorenie 10 pracovných miest.

Grant môže byť poskytnutý pri MSP až do výšky 55 % oprávnených nákladov. Dotácia na vytvorené pracovné miesta môže byť 30 000 € na 1 pracovné miesto.

Projekty, ktoré sú podporované investičnou pomocou spadajú do oblasti priemyselnej výroby a cestovného ruchu. Podmienkou žiadosti o dotácie je história podnikateľa minimálne 1 rok.

Priamou formou pomoci je poskytnutie výhody príjemcovi v peňažných prostriedkoch, a to:

a) dotácia alebo grant,

b) príspevok,

c) úhrada úrokov alebo časti úrokov z úveru,

d) úhrada časti úveru,

e) návratná finančná výpomoc poskytnutá za výhodnejších podmienok, ako sú trhové podmienky,

f) zvýšenie základného imania spôsobom, ktorý nie je v súlade s trhovými podmienkami.

 

Nepriamou formou pomoci je poskytnutie výhody príjemcovi v nepeňažnej forme, a to:

a) štátna záruka alebo banková záruka poskytnutá za výhodnejších podmienok, ako sú trhové podmienky,

b) úľava na dani,

c) úľava na penále, pokute, sankčnom úroku alebo na iných sankciách,

d)predaj nehnuteľného majetku štátu, vyššieho územného celku alebo obce za cenu nižšiu, ako je trhová cena,

e) poradenská služba poskytnutá bezplatne alebo za čiastočnú úhradu,

f) odklad platenia dane alebo povolenie zaplatenia dane v splátkach za výhodnejších podmienok, ako sú trhové podmienky.

 

Viac informácií získate na stránke Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu:

http://www.sario.sk/sk/investujte-na-slovensku/statna-pomoc

Kontaktovať môžete projektového konzultanta : Ing. Slavomíra Mikolaja, MBAE

mail: mikolaj@granty.sk ,telefón: +421 907 109 118.

 

Prípadne kontaktujte Ing. Želmíru Kolimárovú, vedúcu oddelenia stavebného poriadku, investícií a stratégie Mestského úradu v Lučenci, telefón: 047/4307104.


 
 

Úradné hodiny

Mestský úrad 
Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 12.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 12.00
Piatok : 8.00 - 15.00

Kancelária 1.kontaktu
Pondelok : 8.00 - 16.00
Utorok : 8.00 - 16.00
Streda : 8.00 - 17.00
Štvrtok : 8.00 - 16.00
Piatok : 8.00 - 15.00

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka