Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Detské Jasle

DETSKÉ JASLE

Detské jasle (DJ) sú účelovým zariadením Mesta Lučenec, ktoré ho po stránke ekonomickej, technickej a organizačnej zabezpečuje cez oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu.

  • vedúca zariadenia – p. Ilčíková
  • prevádzková doba – 6:30 – 16:30

DJ poskytujú  komplexnú starostlivosť pre deti vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov.   Zriadené sú za účelom poskytovania výchovnej starostlivosti, potrebnej opatery a zabezpečenia psychického a fyzického vývoja formou celodennej starostlivosti pre deti mladšie ako 3 roky.  O deti sa starajú detské zdravotné sestry.
Celková kapacita vzhľadom na priestorové členenie a výmeru zariadenia je 40 detí. Deti po dosiahnutí 3 rokov sú umiestňované do materských škôl aj v priebehu roka na základe žiadosti zákonného zástupcu.
Uvoľnené miesta v DJ sú následne doplnené na základe nových žiadostí o umiestnenie a prijatie dieťaťa. Výchova detí je prispôsobená veku a potrebám dieťaťa.

Deti sú podľa veku  rozdelené do troch tried:
1. trieda – kojenci                 od    6 mesiacov -  do 12 mesiacov veku dieťaťa,
2. trieda – mladšie batoľatá  od 12  mesiacov -  do 24 mesiacov veku dieťaťa,
3. trieda – staršie batoľatá     od  24 mesiacov - do 36 mesiacov veku dieťaťa.

Deťom je podávaná pestrá a vyvážená strava, ktorá je pripravovaná priamo v kuchyni DJ,  podľa receptúr prispôsobených ich veku.

Súčasťou areálu DJ je veľký priestranný dvor, na ktorom sa nachádza detské  pieskovisko, preliezačky, šmýkačky, domčeky na hranie. Deti majú k dispozícii na hranie kolobežky, autíčka, odrážačky. Pre staršie deti je  v programe návšteva kina, galérie, dopravného ihriska
a programy ako Halloween, zimné radovánky, Mikuláš, hľadanie veľkonočných vajíčok, fašiangový bál a MDD, na ktorom je predstavované tablo detí odchádzajúcich do materskej školy.

Žiadosť o umiestnenie detí do zariadenia eviduje vedúca detských jaslí. Zákonní zástupcovia môžu deti prihlasovať počas celého kalendárneho roka. Prijímané sú aj  žiadosti zákonných zástupcov  detí, ktorí nemajú trvalý pobyt v meste Lučenec.

rodičia sú povinní platiť príspevok v zmysle Zásad na stanovenie príspevku rodičov v DJ schváleným uznesením č. 183 zo  dňa 12. 12. 2017.

VZN 11/2017 o výške úhrady za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa  zriadeného mestom Lučenec

1.) Jednotný príspevok  100,- € mesačne.
Príspevok  slúži  na  čiastočnú  úhradu  nákladov  za  starostlivosť poskytovanú dieťaťu       
v DJ.  
3.) Stravovanie 1,34 €.

Raňajky                                                                           0,20 €
Desiata                                                                            0,12 €
Obed                                                                               0,76 €
Olovrant                                                                          0,26 €
Výška nákladov na nákup potravín na jedno jedlo         1,34 €


 

Detské jasle

Detske jasle

Detske jasle

Detské jasle - leto

Detské jasle - leto

Jeseň

Jeseň

Výzdoba vo vnútri

Výzdoba vo vnútri


 
 
Výzdoba vo vnútri

Výzdoba vo vnútri

Zima

Zima

Zima

Zima

Detské jasle pohľad z vnútorného dvora

Detské jasle pohľad z vnútorného dvora


 
 
Pohľad na detský kútik

Pohľad na detský kútik

Príroda v DJ

Príroda v DJ

DJ dvor

DJ dvor

Trieda

Trieda


 
 
Detské jasle chodba

Detské jasle chodba

Detské jasle z vonku

Detské jasle z vonku


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka