Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Postup pri oznámení verejného zhromaždenia

Postup pri oznámení verejného zhromaždenia

 1. Zvolávateľ verejného zhromaždenia v zmysle zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov je povinný písomne oznámiť konanie verejného zhromaždenia Mestu – Mestskému úradu Lučenec
 2. V prípade, že oznámenie o konaní verejného zhromaždenia zvolávateľ zasiela prostredníctvom poštového úradu, odporúča sa obálku označiť heslom „ verejné zhromaždenie“.
 3. Ak zvolávateľ oznámenie o konaní verejného zhromaždenia doručuje Mestu – Mestskému úradu Lučenecosobne, takého oznámenie sa doručuje v pracovný deň v dobe medzi ôsmou a pätnástou hodinou do kancelárie prvého kontaktu Mestského úradu ( budova sídla MsÚ, Ulica novohradská 1 Lučenec, kancelária č. dverí 158 ).
 4. V prípade elektronického oznámenia o konaní verejného zhromaždenia, odporúča sa do predmetu správy uviesť „ Oznámenie o konaní verejného zhromaždenia“, a toto oznámenie odoslať na e-mailovú adresu podatelna@lucenec.sk
 5. Zvolávateľ je povinný zhromaždenie písomne oznámiť mestu tak, aby mesto oznámenie dostalo aspoň 5 dní vopred, najskôr 6 mesiacov predo dňom jeho konania. Mesto v odôvodnených prípadoch môže prijať oznámenie aj v kratšej lehote.
 6. Tlačivo ( formulár) pre písomné oznámenie verejného zhromaždenia je k dispozícii na webovej adrese Mesta ( pod Mestský úrad - Žiadosti, tlačivá, formuláre), prípadne v kancelárii prvého kontaktu MsÚ , č. dverí 158 Mestského úradu Lučenec, Ulica novohradská 1, 984 01 Lučenec.
 7. Oznámenie o konaní verejného zhromaždenia musí obsahovať:
 • účel zhromaždenia, deň a miesto jeho konania a čas začatia; ak ide o zhromaždenie na verejnom priestranstve, aj predpokladaný čas jeho ukončenia;
 • predpokladaný počet účastníkov zhromaždenia;
 • opatrenia, ktoré zvolávateľ urobí, aby sa zhromaždenie konalo v súlade so zákonom, najmä počet usporiadateľov, ktorých na organizáciu zhromaždenia určí, a spôsob ich označenia;
 • ak má ísť o pouličný sprievod, východiskové miesto, cestu a miesto ukončenia;
 • meno, priezvisko, rodné číslo a bydlisko zvolávateľa, u právnickej osoby jej názov a sídlo a meno, priezvisko a bydlisko toho, kto je splnomocnený v tejto veci konať v jej mene .
 1. Ak sa má verejné zhromaždenie konať pod šírym nebom mimo verejných priestranstiev, je zvolávateľ povinný k oznámeniu predložiť súhlas toho, kto je vlastníkom, prípadne užívateľom pozemku.
 2. Zvolávateľ je povinný tiež dodržiavaťostatné všeobecne záväzné právne predpisy .
 3. Ak sú údaje v oznámení nepresné alebo chýbajú, Mesto vyzve zvolávateľa na ich doplnenie a v prípade neodstránenia týchto chýb pôjde o neplatné oznámenie.
 4. Zvolávateľ je povinný dodržiavať aj ostatné ustanovenia zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov.

 

 


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka