Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Žiadosť o nájom bytu postaveného s podporou štátu

Žiadosť o nájom bytu postaveného s podporou štátu

Popis

Žiadosť o nájom bytu postaveného s podporou štátu

  

Doklady

- potvrdenie zamestnávateľa o výške priemerného mesačného príjmu a príjem za predchádzajúci kalendárny rok. V prípade dokladovania príjmov od zamestnávateľa v zahraničí, predložiť notárom overený preklad dokladu. Výnimku z overenia prekladu tvorí doklad z Českej republiky,

-  u samostatne zárobkovo činnej osoby potvrdenie o podaní daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok,

- u poberateľov dôchodkov, aktuálny výmer  o výške dôchodku a potvrdenie príjmu z dávok  dôchodkového zabezpečenia za posledný kalendárny rok  pred podaním žiadosti,

- u žiadateľov, kde členom domácnosti je občan s ťažkým  zdravotným  postihnutím, posudok posudkového lekára o jeho zdravotnom stave v súlade s Prílohou č. 2 tohto VZN,

- potvrdenie o príjme za posledných 12  mesiacov a príjem za posledný mesiac u  poberateľov dávky v nezamestnanosti, sociálnych dávok a príspevkov k dávke,  materského   príspevku,  rodičovského   príspevku,  prídavkov  na  deti, príspevok za opatrovanie  a prípadne  iných  štátnych dávok a príjem z dedičstva,

- u rozvedeného žiadateľa fotokópiu právoplatného  rozsudku  o  rozvode, právoplatného  rozsudku  o určení  výživného  na nezaopatrené  deti, príp. náhradné výživné a príspevok na výživu rozvedeného manžela/ky,

-  potvrdenie od správcov bytového fondu v meste Lučenec, že žiadateľovi ani jeho manželovi/manželke, resp. spolu posudzovanej blízkej osobe nebol v minulosti vypovedaný nájom podľa § 711 ods. 1 písm. c, d, g Občianskeho zákonníka

  

Formuláre

Žiadosť o nájom bytu postaveného s podporou štátu

 

Miesto

Oddelenie školstva, sociálnych vecí , kultúry a športu, prízemie  č.dv.150, Bc. Lalíková alebo v kancelárii prvého kontaktu

  

Kontakt

 047 4307226

  

Doba vybavenia

do 30 dní od podania žiadosti záujemcu

  

Poplatok

bez poplatku

 

Legislatíva

VZN Mesta Lučenec č. 06/2014 o pravidlách pre nakladanie s nájomnými bytmi postavených s nadobudnutých s podporou štátu v zmysle neskorších zmien a doplnkov


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka