Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Prechodný pobyt

Prechodný pobyt


 

Popis

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní.

Prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území Slovenskej republiky trvať viac ako 90 dní.

 

 

 

 

 

 

Doklady
a) platný občiansky preukaz alebo doklad o občianskom preukaze; ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa,
b) platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky nie staršie ako tri mesiace, ak nemá občiansky preukaz alebo doklad o občianskom preukaze,
c) písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti ; toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak
1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
2. ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti
3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, , alebo ak
4. vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na prechodný pobyt súhlas s prihlásením občana na prechodný pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

 

Formuláre
Prihlasovací lístok na prechodný pobyt (karta) je k dispozícii na č. dverí 151 

 

Miesto
Oddelenie vnútornej správy, Ulica novohradská 1, prízemie, č.dv. 151

 

Kontakt
+420 47 4307115, p. Ing. Urdová, p. Chamulová

 

Doba vybavenia
na počkanie

 

Poplatok
5 € v hotovosti

  

 

 

Legislatíva

Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení a evidencii pobytu občanov

Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch 

 


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka