Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Predaj nehnuteľností z majetku Mesta

Predaj nehnuteľností z majetku Mesta


 

Popis

Odpredaj nehnuteľnosti (pozemku alebo budovy) z majetku Mesta Lučenec :

Doklady
- snímka z katastrálnej mapy s vyznačením požadovanej budovy, parcely, alebo časti parcely, ktorú  má žiadateľ záujem odkúpiť,
-  ak je žiadateľom PO fotokópia živnostenského oprávnenia alebo výpisu z Obchodného registra,
- ak je žiadateľom FO, ktorá je vydatá / ženatý a má zrušené BSM ( bezpodielové spoluvlastníctvo manželov ), úradne overený doklad o jeho zrušení,
Formuláre
žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti (pozemku alebo budovy) z majetku Mesta Lučenec,
Miesto
Novohradská č.1, 984 01  Lučenec, 1.poschodie, č.d. 226,
Kontakt
047/4307126 – Michaela Barišová - michaela.barisova@lucenec.sk
Doba vybavenia
- závisí od počtu schválení Mestského zastupiteľstva, ktoré sú pre ten ktorý konkrétny odpredaj potrebné,
Poplatok
Žiadosť je bez poplatku. V prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy je poplatok 17 € za originál kúpnej zmluvy a za každé ďalšie vyhotovenie originálu 1 €
Legislatíva
- zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
-  VZN č. 1/2011 - Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec

 


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka