Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Prenájom nebytových priestorov

Prenájom nebytových priestorov

Popis

Prenájom nebytových priestorov / pozemku.  

Doklady

pri prenájme pozemku :
- snímka z katastrálnej mapy s vyznačením predmetu nájmu, z ktorej bude presne zrejmé, o ktorú parcelu, prípadne časť parcely má žiadateľ záujem
- fotokópia živnostenského oprávnenia alebo výpisu z Obchodného registra
pri prenájme pozemku pre účely umiestnenia reklamno-informačných tabúl :
- snímka z katastrálnej mapy
- fotografia požadovaného miesta s vizualizáciou umiestnenia reklamného zariadenia
- v prípade umiestnenia reklamného zariadenia v blízkosti komunikácie, súhlas Okresného riaditeľstva PZ, okresného dopravného inšpektorátu
pri prenájme stĺpu VO:
- fotografia požadovaného stĺpu
- súhlas Okresného riaditeľstva PZ, okresného dopravného inšpektorátu
pri prenájme nebytového priestoru :
- fotokópia živnostenského oprávnenia alebo výpisu z Obchodného registra

Formuláre

Žiadosť o prenájom nebytových priestorov/pozemku

Miesto

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta, Novohradská č.1, Lučenec, 1.poschodie, č.d. 225

Kontakt

047/4307125 – Barišová Michaela
michaela.barisova@lucenec.sk

Doba vybavenia
zvyčajne do 30 dní od podania žiadosti (v prípade potreby súhlasu MsR a MsZ sa doba predĺži do najbližšieho zasadnutia orgánu mesta, ktorému je zverené konečné rozhodnutie)
Poplatok
za spísanie nájomnej zmluvy 7,– €
Legislatíva
zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a
VZN č. 1/2011 - Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec

 


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka