Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Predaj pozemku pod garáž

Predaj pozemku pod garáž

Popis

Odpredaj nehnuteľnosti,  pozemku pod existujúcou garážou vo vlastníctve žiadateľa z majetku Mesta Lučenec :

Doklady
- snímka z katastrálnej mapy s vyznačením požadovanej, parcely, alebo časti parcely na ktorej sa žiadateľova garáž nachádza,
-  ak je žiadateľom PO fotokópia živnostenského oprávnenia alebo výpisu z Obchodného registra,
- ak je žiadateľom FO, ktorá je vydatá / ženatý a má zrušené BSM ( bezpodielové spoluvlastníctvo manželov ), úradne overený doklad o jeho zrušení,
Formuláre
 žiadosť o odpredaj pozemku pod existujúcou garážou
Miesto
Novohradská č.1, 984 01  Lučenec, 1.poschodie, č.d. 226,
Kontakt
047/4307126 – JUDr. Eva Szabóová
eva.szaboova@lucenec.sk
Doba vybavenia
- závisí od počtu schválení Mestského zastupiteľstva, ktoré sú pre ten ktorý konkrétny odpredaj potrebné,
Poplatok
- za spísanie kúpnej zmluvy ( za 1 originál ) 17,– €, za každý ďalší originál zmluvy pre potreby žiadateľa 1,– €,
Legislatíva
- zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
- VZN č. 1/2011 - Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec

 


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka