Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zmena mena alebo priezviska

Zmena priezviska


 

Popis

Zmeny mena alebo priezviska, (na ktoré nie je potrebné povolenie okresného úradu) - sú bez poplatku a robia sa priamo na matričnom úrade na základe písomného vyhlásenia. Sú uvedené v §7 zákona o mene a priezvisku:

Zmena mena :
a) zmena cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak
b) zmena mena dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení
c) zmena mena z dôvodu zmeny pohlavia
Zmena priezviska : 
a) po rozvode manželstva (do 3 mesiacov po právoplatnosti rozsudku o rozvode)
b) po nadobudnutí plnoletosti spočívajúcu v používaní len jedného z dvoch alebo viac priezvisk
c) spočívajúcu v zápise ženského priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania
d) spočívajúcu v úprave priezviska v súlade so slovenským pravopisom, alebo s pravopisom jazyka národnostnej menšiny 
e) dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení
f) z dôvodu zmeny pohlavia
g) maloletého dieťaťa, ktorého rodičia uzavreli manželstvo po jeho narodení, na priezvisko určené pre ich ostatné deti
h) maloletého dieťaťa, ktorého otec nie je známy, na priezvisko určené pre ostatné deti jeho matky a jej manžela

  

Doklady
-platný občiansky preukaz
-rodný list, sobášny list
-právoplatný rozsudok o rozvode

  

Formuláre

Prijatie predošlého priezviska po rozvode manželstva

Zmena slovenského mena na cudzojazyčný ekvivalent pre maloleté dieťa do 15 rokov

Zmena slovenského mena na cudzojazyčný ekvivalent pre maloleté dieťa od 15 do 18 rokov - dvojstrana

Zmena slovenského mena na cudzojazyčný ekvivalent pre plnoletú osobu

Zmena cudzojazyčného mena na slovenský ekvivalent pre maloleté dieťa do 15 rokov

Zmena cudzojazyčného mena na slovenský ekvivalent pre maloleté dieťa od 15 do 18 rokov - dvojstrana

Zmena cudzojazyčného mena na slovenský ekvivalent pre plnoletú osobu

Zmena mena osvojenca súhlasným vyhlásením rodičov

 

Miesto

prízemie č. dverí 154, p. Karlovská, p. Fekiačová, p. Dókušová

  

Kontakt
 047 4307110, 4333718

  

Doba vybavenia
na počkanie alebo podľa dohody

  

Poplatok

5,00 € za vydanie potvrdenia o vykonaní zmeny
5,00 € za nový matričný doklad

 

Legislatíva
zákon NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov

 


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka