Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Podanie žiadosti o nájom bytu

Podanie žiadosti o nájom bytu

 

Popis

k  zaradeniu žiadateľa do zoznamu uchádzačov.

Doklady

K žiadosti doložte (aj za spolužiadateľa – manžela/-ku, druha/družku) – vyberte podľa potreby:
- príloha Potvrdenie o podlžnosti na daniach a poplatkoch
- príjem od zamestnávateľa za predchádzajúci kalendárny rok – rozpis podľa mesiacov
- potvrdenie od zamestnávateľa o existencii pracovného pomeru
- výpis, resp. kópia z daňového priznania k dani z príjmov za predchádzajúci kalendárny rok
- potvrdenie o nemocenských dávkach ** (nemocenské, ošetrovné, materské, vyrovnávacia dávka) za predchádzajúci kalendárny rok
- potvrdenie o poberaní prídavku na dieťa * za predchádzajúci kalendárny rok – rozpis podľa mesiacov
- potvrdenie o poberaní prídavkov na dieťa, resp. deti * - že žiadateľ/-ka v súčasnosti poberá prídavky na dieťa, resp. deti + rozpis detí, na ktoré žiadateľ/-ka poberá prídavky
- potvrdenie o poberaní peňažného príspevku na kompenzáciu * za predchádzajúci kalendárny rok – rozpis podľa mesiacov
- potvrdenie o poberaní peňažného príspevku na kompenzáciu * - že žiadateľ/-ka v súčasnosti poberá peňažný príspevok na kompenzáciu
- potvrdenie o výške dôchodkových dávok ** za predchádzajúci kalendárny rok (invalidný, starobný, vdovský, sirotský, sociálny) – rozpis podľa mesiacov
- potvrdenie, že žiadateľ/-ka v súčasnosti poberá dôchodkové dávky ** (invalidný, starobný, vdovský, sirotský, sociálny)
- potvrdenie o poberaní rodičovského príspevku * za predchádzajúci kalendárny rok – rozpis podľa mesiacov
- potvrdenie o poberaní rodičovského príspevku * - že žiadateľ/-ka v súčasnosti poberá rodičovský príspevok
- potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi * za predchádzajúci kalendárny rok – rozpis podľa mesiacov
- potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi * - že žiadateľ/-ka v súčasnosti poberá dávku v hmotnej núdzi
- potvrdenie o poberaní náhradného výživného * za predchádzajúci kalendárny rok – rozpis podľa mesiacov
- potvrdenie o poberaní náhradného výživného * - že žiadateľ/-ka v súčasnosti poberá náhradné výživné
- kópia dohody o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode manželstva
- potvrdenie o poberaní peňažného príspevku za opatrovanie * za predchádzajúci kalendárny rok – rozpis podľa mesiacov
- potvrdenie o poberaní peňažného príspevku za opatrovanie * – že žiadateľ/-ka v súčasnosti poberá peňažný príspevok za opatrovanie + rozpis osôb, ktoré opatruje
- potvrdenie od správcov bytového fondu v meste Lučenec ***, že žiadateľovi/-ke nebol vypovedaný v minulosti nájom bytu podľa § 711 ods. 1 písm. c, d, g Občianskeho zákonníka

Formuláre

Žiadosť o nájom bytu, bunky

Potvrdenie o podlžnosti na daniach a poplatkoch

Potvrdenie o podlžnosti na daniech a poplatkoch - blízke osoby

Miesto

Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu,  Novohradská 1, prízemie, č.dv. 148

Bc. Lalíková alebo v kancelárii prvého kontaktu

Kontakt
+421 47 4307226
Doba vybavenia
do 30 dní od podania žiadosti záujemcu
Poplatok
bez poplatku
Legislatíva
V zmysle VZN Mesta Lučenec č.6/2012 o pravidlách a postupe  prideľovania bytov v majetku Mesta Lučenec v znení neskorších zmien a doplnkov

 


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka