Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Žiadosť o nájom bytu osobitného určenia a bytu v dome osobitného určenia

Žiadosť o nájom bytu osobitného určenia a bytu v dome osobitného určenia


 

Popis
Žiadosť o nájom bytu osobitného určenia a bytu v dome osobitného určenia je poberateľom starobného alebo  invalidného dôchodku, v prípade žiadosti o nájom bytu osobitného určenia spĺňa vek nad 60 rokov.

  

Doklady

- potvrdenie o výške dôchodkových dávok za predchádzajúci kalendárny rok, rozpis podľa mesiacov a taktiež, že v súčasnosti poberá dôchodkové dávky,

- lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu,  

- stanovisko posudkového lekára, s ktorým má Mesto Lučenec zmluvný vzťah v prípade žiadosti o nájom bytu v dome osobitného určenia alebo stanovisko odborného lekára v prípade žiadosti o nájom bytu osobitného určenia, v prípade žiadosti o nájom bytu osobitného určenia má občan vydané rozhodnutie   o odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, 

- potvrdenie o tom, že žiadateľ o nájom bytu v majetku Mesta Lučenec nemá voči Mestu Lučenec podlžnosti na daniach a poplatkoch,

- potvrdenie od správcov bytového fondu v meste Lučenec, že žiadateľovi nebol vypovedaný v minulosti nájom bytu podľa § 711 ods. 1 písm. c, d, g Občianskeho zákonníka

  

Formuláre

Žiadosť o nájom bytu osobitného určenia a bytu v dome osobitného určenia,

 

Miesto

Oddelenie školstva, sociálnych vecí , kultúry a športu, prízemie  č.dv.148, Bc. Lalíková alebo v kancelárii prvého kontaktu

  

Kontakt
 047 4307226

  

Doba vybavenia
do 30 dní od podania žiadosti záujemcu

  

Poplatok

bez poplatku

 

Legislatíva
VZN Mesta Lučenec č.7/2012 o pravidlách, podľa ktorých sa zostaví poradie uchádzačov o byty osobitného určenia a bytu v domoch osobitného určenia v zmylse neskorších zmien a doplnkov

 


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka