Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Prechod nájmu bytu

Prechod nájmu bytu


 

Popis
Informácie k čomu je to potrebné vybaviť: k rozhodnutiu o prechode nájmu bytu.

  

Doklady

- úmrtie nájomcu bytu ( fotokópiu úmrtného listu, fotokópiu rodného listu žiadateľa a v prípade príbuzenského vzťahu, potvrdenie o trvalom pobyte žiadateľa, čestné prehlásenie)

- trvalé opustenie domácnosti (fotokópia rodného listu žiadateľa v prípade príbuzenského vzťahu, potvrdenie o trvalom pobyte žiadateľa, čestné prehlásenie, čestné prehlásenie pôvodného nájomcu o súhlase s prechodom nájmu v zmysle § 708 na žiadateľa)

  

Formuláre
Prechod nájmu bytu v zmysle Občianskeho zákonníka

 

Miesto

Oddelenie školstva, sociálnych vecí , kultúry a športu č.dv.148, Bc. Lalíková alebo v kancelárii prvého kontaktu

  

Kontakt
 047 4307226

  

Doba vybavenia
do 30 dní od podania žiadosti záujemcu

  

Poplatok

bez poplatku

 

Legislatíva
V zmysle § 706 a 708  občianskeho zákonníka

 


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka