Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – fyzické a právnické osoby

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – fyzické a právnické osoby


 

Popis

Ohlásenie o vzniku, zániku poplatkovej povinnosti, zmene nahlásených skutočností k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, potvrdenie o výške daňových nedoplatkov (výkaz nedoplatkov) na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Sadzby za miestny poplatok sú určené vo Všeobecne záväznom nariadení Mesta Lučenec č. 13/2017 v platnom znení

   

Doklady
Pri žiadosti o úľavu: potvrdenie o  prechodnom pobyte, návšteve školy, fotokópia pracovnej zmluvy v slovenskom alebo českom jazyku

   

Formuláre

Oznámenie vzniku poplatkovej povinnosti za KO - FO

Ohlásenie zmeny poplatkovej povinnosti za KO - FO

Ohlásenie zrušenia poplatkovej povinnosti za KO - FO

Žiadosť o poskytnutie úľavy

Oznámenie vzniku poplatkovej povinnosti za KO - PO

Ohlásenie zmeny poplatkovej povinnosti za KO - PO

  

Miesto

prízemie, č. dverí 145 p. Rusnáková, Z. Eibnerová

  

Kontakt
4307112

  

Doba vybavenia
30 dní od podania

  

Poplatok

Poplatok sa uhrádza na základe rozhodnutia vyrubeného Mestom Lučenec

Fyzické osoby – občania

0,06 € za osobu a deň

PO a FO - podnikatelia

0,06 € za osobu a deň, koeficient 1
/neplatí pre poplatníkov, ktorí sa prihlásili do množstvového zberu/

Sadzba pre množstvový zber  je 0,1155 €/kg

  

Legislatíva

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec č. 13/2017 v platnom znení
Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady č.582/2004  v platnom znení

 

 

 


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka