Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o malých zdrojoch znečisťovania prevádzkovateľov v zmysle zák.č.478/2002 Z.z. v platnom znení

Oznámenie o malých zdrojoch znečisťovania prevádzkovateľov v zmysle zák.č.478/2002 Z.z. v platnom znení

Popis

Oznámenie údajov o prevádzkovateľovi malého zdroja znečisťovania ovzdušia na území mesta Lučenec.
Údaje je potrebné nahlásiť do 15.2. za predchádzajúci kalendárny rok.

Doklady

Oznámenie obsahuje:
-typ prevádzkovaného zdroja znečisťovania
-spotrebu paliva
-druh paliva
-prípadne množstvo spotrebovanej suroviny

Formuláre

Oznámenie údajov o prevádzkovateľovi malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Miesto

II. poschodie č. dverí 311, Ing. Fekiačová

Kontakt

4307211 - jarmila.fekiacova@lucenec.sk

Doba vybavenia

Poplatky budú vyrubené po 15.2. príslušného kalendárneho roka

Poplatok

Po nahlásení údajov bude poplatok určený rozhodnutím v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Lučenec o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia č. 16/2010 v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 04/2012

Legislatíva

VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších zmien a doplnkov.

 
 

 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka