Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Žiadosť o povolenie rozkopávky, pretláčania, resp. uzávierky a obchádzky miestnej

Žiadosť o povolenie rozkopávky, pretláčania, resp. uzávierky a obchádzky miestnej komunikácie

 

Popis

Rozhodnutie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií / prekopávky sa vydáva pri realizácii rozkopávky, pretláčania, resp. úplnej (čiastočnej) uzávierky a obchádzky miestnej komunikácie, chodníka, verejného priestranstva, zeleného pásu, v zmysle § 8 zák. č. 135/1961 Z. z. v znení zmien a doplnkov v spojení s § 11 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách.

Doklady

-projekt  dočasného DZ, spracovaný v súlade so zásadami na umiestňovanie dočasného DZ na komunikáciách a v súlade s STN 01 8020;
-vyjadrenie Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ k návrhu  dočasného dopravného značenia MK

Formuláre

Žiadosť o povolenie rozkopávky, pretláčania, resp. uzávierky a obchádzky miestnej komunikácie

Miesto

Oddelenie dopravy a ŽP
Novohradská 1
2. poschodie, č.dv. 314

Kontakt

Ladislav Medve, tel. č.: +421 47 4307213

Doba vybavenia

do 30 dní od začatia konania (podania žiadosti)-povolenia na rozkopávky sa nevydávajú od 30.11. do 28.2. kalendárneho roka

Poplatok

80 EUR – za vydanie povolenia za zvláštne užívanie miestnych komunikácií
70 EUR – Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych komunikácií  v zmysle položky č. 83 zákona č. 286/2012 o správnych poplatkoch.

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky. V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.

 

Legislatíva

V zmysle § 8 zák. č. 135/1961 Z. z. v znení zmien a doplnkov v spojení s § 11 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách

zákon č. 286/2012 o správnych poplatkoch.

 

 

 

 

 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka