Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Povolenie na užívanie verejného priestranstva

Povolenie na užívanie verejného priestranstva

 

Popis Povolenie na užívanie verejného priestranstva za účelom:
- umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb (predajný stánok, letná terasa a pod.)
- umiestnenie stavebného zariadenia ( lešenie, zariadenia staveniska a pod.)
- umiestnenie zariadenia cirkusu
- umiestnenie zariadenia lunaparku a iných atrakcií
- umiestnenie skládky ( stavebný materiál, sutina, zemina a pod.)
- umiestnenie prenosnej garáže ( sklápacie garáže, betónové garáže)
- umiestnenie veľkoobjemového kontajnera
- krátkodobé využitie verejného priestranstva ( reklamné a propagačné akcie, podujatia organizované politickými stranami – umiestnenie tribúny, ambulantný predaj – umiestnenie predajného stola, prívesu, motorového vozidla, prenosného informačného zariadenia a pod.)
- vyhradenie trvalého parkovacieho miesta
Doklady V závislosti od účelu užívania verejného priestranstva.
Formuláre Žiadosť o vydanie povolenia na užívanie verejného priestranstva,
Miesto II. poschodie, č. dverí 313
Kontakt Ing. Vass Norbert, tel. č.: +421 47 4307213
Doba vybavenia do 30 dní od podania žiadosti záujemcu
Poplatok

a/ umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb s prihliadnutím na atraktivitu verejného priestranstva podľa štyroch pásiem nasledovne:       

I.pásmo : 0,20 /m2/deň 

II.pásmo : 0,19 €/m2/deň         

III.pásmo : 0,18€/m2/deň

IV. pásmo : 0,17 €/m2/deň  

b/ za umiestnenie stavebného zariadenia podľa § 37 ods. 3/ písm. b/ je 0,12 €/m2/deň,
c/ za umiestnenie zariadenia cirkusu podľa § 37 ods. 3/ písm. c/ je 0,10 €/m2/deň,   

d/ za umiestnenie zariadenia lunaparku a iných atrakcií podľa § 37 ods. 3/ písm. d/ je 0,30 € /m2/deň,  

e/ za umiestnenie skládky podľa § 37 ods. 3/ písm. e/ je 0,25 €/m2/deň,     
f/  za umiestnenie prenosnej garáže podľa § 37 ods. 3/ písm. f/ je sadzba:

1. Za sklápacie prenosné garáže umiestnené na parkoviskách, verejných priestranstvách a miestnych komunikáciáchje 125 €/rok
2. Za prenosné garáže betónové charakteru dočasnej stavby je sadzba  0,70 €/m2 /rok

 g/ za umiestnenie veľkoobjemového kontajnera podľa § 37 ods. 3/ písm.g/ je 1,00 € /m2/deň,    
h/ za krátkodobé využitie verejného priestranstva podľa § 37ods. 3/ písm.h/ je 0,50 €/m2/deň
i/ za využitie  verejného priestranstva  podľa § 37 ods. 3/ písm. i/ je daň vo výške  665,00 € za  jedno vyhradené parkovacie miesto alebo súvislé státie v centre mesta a kalendárny rok.
   Mimo centra mesta je daň za jedno parkovacie miesto pre automobily do 6 ton vo výške 330,00 € a nad 6 ton vo výške 500,00 €  na jeden kalendárny rok.

Legislatíva VZN č.6/2008 v platnom znení. Zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení.

 

 

 

 


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka