Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi

Poskytnutie jednorazovej dávky

 

Popis

Jednorazová dávka je určená na čiastočnú  úhradu  mimoriadnych výdavkov členov v domácnosti ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Jednorazová dávka je určená najmä na  nevyhnutné ošatenie, bielizne obuvi , nevyhnutné vybavenie domácnosti a to postele, stola, stoličky, chladničky, šporáku, variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu, mimoriadnych  liečebných nákladov alebo školských potrieb v zmysle zákona č.417/2013 § odst.17

Podmienkou poskytnutia jednorazovej dávky v hmotnej núdzi je , aby občan mal trvalý pobyt na území Mesta Lučenec, voči mestu nesmie mať finančné záväzky (dlhy na komunálnom odpade, daniach, poplatkoch....), alebo má dohodnutý splátkový kalendár. 
Jednorazovú dávku možno poskytnúť len na základe písomnej žiadosti s náležitosťami:
- žiadosť o jednorazovú dávku
- rozhodnutie z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny o poberaní dávky v hmotnej núdzi
- čestné vyhlásenie o potvrdení, že nie je poberateľom ďalšieho príjmu
Na základe žiadosti jednorazová dávka sa poskytuje  najviac raz do roka.

Doklady Rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní dávky v hmotnej núdzi pokladničné doklady opečiatkované / mimoriadne zvýšené výdavky ,čestné vyhlásenie, potvrdenie  o tom , že nemá voči Mestu Lučenec pozdĺžnosti na daniach a poplatkoch
Formuláre

Žiadosť o jednorázovú dávku

Čestné prehlásenie

Potvrdenie o podlžnosti na daniach a poplatkoch

 

Miesto

Oddelenie školstva, sociálnych vecí , kultúry a športu 148, Mgr. Iveta Šimová

Kontakt 047 4307207
Doba vybavenia do 30 dní od podania žiadosti záujemcu
Poplatok bez poplatku
Legislatíva Zákon č.417/2013 § odst.17 

 

 

 

 

 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka