Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Povolenie reklamných, informačných zariadení

Povolenie reklamných, informačných zariadení


 

Popis
 

  

Doklady
- dokumentáciu v dvoch vyhotoveniach
- pri jednoduchých zariadeniach-jednoduchý náčrt,fotografia zariadenia,stručný popis
- výpis z katastra nehnuteľností
- doklad, ktorým žiadateľ preukáže svoje práva k nehnuteľnosti /výpis z katastra nehnuteľnosti, nájomná zmluva a pod./
- doklady a stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy podľa osobitných predpisov /Obvodný úrad pre PK a CD, PZ SR-dopr.inšpektorát, správcovia sietí a pod./
- snímka z katastrálnej mapy
- doklad o uhradení správneho poplatku vo výške 49,50 € za každé reklamné zariadenie
stanovisko Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica ak je stavba kultúrnou pamiatkou alebo sa nachádza v pamiatkovej zóne

  

Formuláre

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre informačné,reklamné a propagačné zariadenia

 

Miesto

Novohradská č.1, prízemie, č.dv. 143

  

Kontakt
047 4333725

  

Doba vybavenia
do 30 dní ,v zložitejších prípadoch do 60 dní

  

Poplatok

správny poplatok sa platí podľa zákona č.145/1995 Z.b.o správnych poplatkoch v znení neskorších zákonov

 

Legislatíva
 

 


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka