Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Ohlásenie drobnej /doplnkovej/ stavby

Ohlásenie drobnej /doplnkovej/ stavby


 

Popis
 V prípade, že žiadosť nebude úplná, nebude poskytovať dostatočné podklady pre posúdenie, stavebný úrad vyzve žiadateľa na jej doplnenie, kde bude stanovená lehota na doplnenie. Drobnú stavbu možno začať až po doručení písomného súhlasu mestského úradu, že k úpravám nemá námietky. Stavebník môže uskutočňovať ohlásenú drobnú stavbu do 2 rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

  

Doklady
- výpis z katastra nehnuteľností
- súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi
- snímka z katastrálnej mapy
- jednoduchý výkres drobnej stavby
- prehlásenie stavebného dozora resp. zhotoviteľa
- pri drobnej stavbe prípojky:vyjadrenie správcov sietí SPP, SSE,STVS,Telekom
- vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností

  

Formuláre

Ohlásenie drobnej stavby

 

Miesto

Novohradská č.1, prízemie č.d. 140

  

Kontakt

4333725

Ing.arch. Vladimír Ragan - vladimir.ragan@lucenec.sk 

  

Doba vybavenia
do 30 dní od podania žiadosti

  

Poplatok

 Právnické osoby - 30 €

 Fyzické osoby - 10 €

 

Legislatíva
 zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov

 


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka