Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Rozhodnutie o umiestnení stavby

Rozhodnutie o umiestnení stavby


 

Popis
 

  

Doklady
list vlastníctva a snímka z katastrálnej mapy
- súhlas orgánu ochrany PPF k vyňatiu pozemkov
- stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých vlastníkov susedných nehnuteľností
- iné podklady v zmysle osobitných predpisov o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
- projekt pre územné konanie
- správny poplatok
- súlad s ÚP obce

  

Formuláre

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

 

Miesto

Novohradská č.1, prízemie, č.dv. 140,141,142

  

Kontakt
047 4333725

  

Doba vybavenia
do 30 dní, v zložitejších prípadoch do 60 dní

  

Poplatok

správny poplatok sa platí podľa zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

 

Legislatíva
zákon č.50/1976 Zb. v znení neskorších právnych predpisov, vyhl. č. 453/2000 Z.z.,vyhl. č. 532/2002 Z.z.

 


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka