Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zmena účelu užívania stavby

Zmena účelu užívania stavby


 

Popis
 

  

Doklady
- list vlastníctva a snímka z katastrálnej mapy
- súlad s ÚP obce
- vyjadrenie dotknutých orgánov štátnej správy
- vyjadrenie vlastníkov dotknutých susedných nehnuteľností
- projekt, resp. pôdorys skutkového stavu

  

Formuláre

Návrh na zmenu účelu užívania stavby

 

Miesto

Novohradská č.1, prízemie, kancelária č. 140 - 142

  

Kontakt
047 4333725

  

Doba vybavenia
do 30 dní ,v zložitejších prípadoch do 60 dní

  

Poplatok

správny poplatok sa platí podľa zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

 

Legislatíva
zákon č.50/1976 Zb. v znení neskorších právnych predpisov, vyhl. č. 453/2000 Z.z.,vyhl. č. 532/2002 Z.z

 


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka