Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Šport - dotácie

p>

 

Popis

Žiadosti o poskytnutie dotácie posudzujú stále komisie Mestského zastupiteľstva v Lučenci príslušné pre danú oblasť poskytovanej dotácie.
Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta predkladajú žiadatelia, ktorí požadujú dotáciu vyššiu ako 6 000,- € do 15.9. bežného roka na nasledujúci rok. Ostatní žiadatelia podávajú žiadosti na I. polrok do 28.2. a na II. polrok do 31.8. aktuálneho roku. Predložené žiadosti posudzujú príslušné komisie MsZ v dvoch etapách – na I. polrok a II. polrok príslušného roku.

Doklady
1. Podrobný rozpočet projektu na tomto tlačive
2. Doklad o právnej subjektivite (zriaďovacia listina, štatút alebo stanovy organizácie s potvrdením o registrácii na Ministerstve vnútra SR)
3. Výpis z príslušného registra, nie starší ako 3 mesiace (obchodný register, živnostenský register)
4. Doklad preukazujúci oprávnenie osoby konať za organizáciu
5. Doklad o pridelení IČO, príp. DIČ
Formuláre

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Lučenec

Žiadosť o poskytnutie dotácie na šport z rozpočtu Mesta Lučenec

Miesto
Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu, Novohradská 1, prízemie, č.dv. 147
Kontakt

+421 47 4307232

jozefa.snurikova@lucenec.sk

Doba vybavenia
30 dní
Poplatok
bez poplatku
Legislatíva
VZN č.2/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Lučenec

 


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka