Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Príspevok na dopravu

Príspevok na dopravu

 

Popis
Účelom príspevku je úprava a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktoré bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu umiestnené do zariadenia na výkon rozhodnutia. 
Príspevok na dopravu sa poskytne žiadateľovi na základe písomnej žiadosti  a potvrdenia o osobnom stretnutí . Oprávnený žiadateľ je povinný žiadosť predložiť  najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa vykonania návštevy dieťaťa v zariadení. Príspevok sa poskytne oprávnenému žiadateľovi po predložení cestovných lístkov do výšky ceny cestovných lístkov na prostriedky hromadnej dopravy maximálne pre 2 osoby z Lučenca do zariadenia, v ktorom je dieťa umiestnené. Oprávnený žiadateľ môže požiadať o príspevok iba raz ročne na každé dieťa v inom zariadení, najviac však do 1  roka od umiestnenia dieťaťa v zariadení.

 

Doklady

K žiadosti musí byť doložené :
- právoplatný rozsudok súdu o umiestnení dieťaťa do náhradného rodinného prostredia ( kópia  a originál k nahliadnutiu ),  
- písomný doklad z detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené a o povolení a odporúčanom rozsahu návštev dieťaťa o tom, že zariadenie, ktoré stretnutie odporučí, vytvorí pre stretnutie podmienky,
- potvrdenie o výške príjmu žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb spätne za 6 mesiacov od  podania žiadosti, 
- u nezamestnaných doklad o evidencii z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
- originály cestovných lístkov na dopravu do detského domova.

- občiansky preukaz

 

Formuláre

Žiadosť o poskytnutie príspevku na dopravu

Potvrdenie o osobnom stretnutí

Potvrdenie o tom, že nemá voči Mestu Lučenec podlžnosti na dianiach a poplatkoch

 

Miesto

Oddelenie školstva, sociálnych vecí , kultúry a športu č.dv.148, PhDr. Ďurišková alebo v kancelárii prvého kontaktu

 

Kontakt
047 4307226

 

Doba vybavenia
do 30 dní od podania žiadosti záujemcu

 

Poplatok

bez poplatku

 

Legislatíva
Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle VZN č. 8/2009 Mesta Lučenec

 


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka