Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov

Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov

 

Popis

Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov vrátane bytových a sociálnych pomerov je vytvorenie takých podmienok v rodine dieťaťa, aby sa mohlo vrátiť zo zariadenia do prirodzeného rodinného prostredia alebo do náhradného rodinného prostredia. Oprávnený žiadateľ písomne požiada o poskytnutie príspevku formou projektu, kde sa určí účel a požadovaná výška príspevku. Súčasťou projektu je aj zúčtovanie finančného príspevku.

 

Doklady

- občiansky preukaz

Projekt musí obsahovať : 
- osobné údaje žiadateľa,
- osobné údaje spoločne posudzovaných osôb,
- meno a priezvisko dieťaťa, na ktoré žiadateľ požaduje príspevok,
- potvrdenie o umiestnení v zariadení,
- príjmové pomery žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb za 6 mesiacov od podania projektu,
- majetkové pomery žiadateľa,
- bytové pomery žiadateľa,
- účel a formu použitia schválených finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa, 
- právoplatný rozsudok súdu o umiestnení dieťaťa do náhradnej rodinnej starostlivosti .
Zúčtovanie príspevku musí obsahovať:
- kópie dokladov – účtenky, faktúry, výpisy z účtov, príjmové doklady, výdavkové doklady a pod. a originál k nahliadnutiu
- kópiu dokladov – rozsudok súdu o zrušení nariadenia náhradnej rodinnej starostlivosti a originál  k nahliadnutiu.

 

Formuláre

 

 

Miesto

Oddelenie školstva, sociálnych vecí , kultúry a športu č.dv.148, PhDr. Ďurišková alebo v kancelárii prvého kontaktu

 

Kontakt

047 4307226

 

Doba vybavenia
do 30 dní od podania žiadosti záujemcu

 

Poplatok

bez poplatku

 

Legislatíva
Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle VZN č. 8/2009 Mesta Lučenec

 


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka