Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Príspevok na tvorbu úspor

Príspevok na tvorbu úspor

 

Popis
Príspevok sa poskytuje na uľahčenie a podporu budúceho osamostatnenia  sa dieťaťa po skončení ústavnej starostlivosti právoplatným rozhodnutím súdu alebo do skončenia ústavnej starostlivosti dosiahnutím plnoletosti dieťaťa alebo do umiestnenia dieťaťa do náhradného rodinného prostredia.
Ak sa do jedného roka od umiestnenia dieťaťa do detského domova neupravili alebo neobnovili rodinné pomery ani použitím finančných prostriedkov. Mesto poukáže príspevok na tvorbu úspor na základe žiadosti detského domova a to mesačne na osobný účet dieťaťa alebo jeho vkladnú knižku, ktoré prospech neho zriadi detský domov alebo majetkový opatrovník.

 

Doklady

osobný účet dieťaťa, alebo vkladná knižka

 

Formuláre

 

 

Miesto

Oddelenie školstva, sociálnych vecí , kultúry a športu č.dv.148, PhDr. Ďurišková alebo v kancelárii prvého kontaktu

 

Kontakt
047 4307226

 

Doba vybavenia
do 30 dní od podania žiadosti záujemcu

 

Poplatok

bez poplatku

 

Legislatíva
Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle VZN č. 8/2009 Mesta Lučenec

 


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka