Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Príspevok akreditovanému subjektu a fyzickej osobe alebo právnickej osobe

Príspevok akreditovanému subjektu a fyzickej osobe alebo právnickej osobe

 

Popis
vykonáva  opatrenia  sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na prechádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov na základe písomnej žiadosti.

 

Doklady

Základné identifikačné údaje o subjekte, doklad o akreditácii u akreditovaných subjektoch, popis obsahu činnosti subjektu, finančný rozpočet činnosti subjektu súvisiaci s obdobím, na ktorý sa posudzuje príspevok, požadovanú výšku finančného príspevku, rozpis zdrojov financovania subjektu

 

Formuláre

 

 

Miesto

Oddelenie školstva, sociálnych vecí , kultúry a športu č.dv.148, PhDr. Ďurišková alebo v kancelárii prvého kontaktu

 

Kontakt
047 4307226

 

Doba vybavenia
do 30 dní od podania žiadosti záujemcu

 

Poplatok

bez poplatku

 

Legislatíva
Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle VZN č. 8/2009 Mesta Lučenec

 


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka