Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zrušenie trvalého (prechodného) pobytu

 

Popis

Vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti podajú návrh na zrušenie pobytu voči občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo. Takýto návrh nie je možné podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka budovy alebo jej časti.

Doklady

1. Občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti

2a. Právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705a  Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.
2b. Právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva
2c. Právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení nájomnej zmluvy
2d. Právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.
2e. Právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva a o majetkovom vysporiadaní
2f. Doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie sa k trvalému pobytu neplatný, falšovaný, vedome pozmenený a alebo cudzí doklad
2g. Právoplatné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby
2h. Skončenie platnosti nájomnej zmluvy uzatvorenej na dobu určitú
2i. Dohodu o ukončení nájmu

3. Poprípade iné doklady dokazujúce dôvod na zrušenie trvalého (prechodného) pobytu

Formuláre
Návrh na zrušenie trvalého pobytu
Miesto
Oddelenie vnútornej správy, Ulica novohradská 1, prízemie č. dverí 151,
Kontakt
+421 47 4307115, p. Ing. Urdová, p. Chamulová
Doba vybavenia
na počkanie
Poplatok
Bez poplatku
Legislatíva
Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení a evidencii pobytu občanov  § 7 .

 


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka