Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Stredisko osobnej hygieny a sociálne služby v práčovni

Stredisko osobnej hygieny a sociálne služby v práčovni

 

Popis V Stredisku osobnej hygieny sa vytvárajú podmienky na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny fyzickej osobe, ktorá nemá  takéto podmienky v mieste svojho trvalého bydliska. Služby sú určené občanom s trvalým pobytom v meste Lučenec, ktorí sú v hmotnej núdzi, nízkopríjmovým rodinám, občanom bez prístrešia. Využívanie služieb v Stredisku osobnej hygieny sa uskutočňuje na základe odporučenia zamestnancov referátu sociálnych služieb, po zhodnotení situácie konkrétnej rodiny alebo občana.
V práčovni sa vytvárajú podmienky na pranie šatstva a bielizne (bez žehlenia). Služby môžu využívať občania s trvalým pobytom v Meste Lučenec, ktorí sú v hmotnej núdzi, nízkopríjmové rodiny, občania bez prístrešia. Využívanie služieb v práčovni sa uskutočňuje na základe odporučenia zamestnancov referátu sociálnych služieb, po zhodnotení situácie konkrétnej rodiny alebo občana.
Doklady Potvrdenie z úradu práce sociálnych vecí a rodiny o tom, že  žiadateľ je v hmotnej núdzi
Formuláre  
Miesto Dr. Herza 24 , Lučenec, Mgr. Gabriela Činčurová
Kontakt 047/4307207
Doba vybavenia Podľa potreby žiadateľa
Poplatok Sociálne poradenstvo   -  bezplatne
Výdaj šatstva  - bezplatne
Pranie a sušenie bielizne - 1,00 € + prac. prostriedok  0,50 €
Sprchovanie (10 minút)  - 0,50 € + uterák 0,20 €+ mydlo 0,20 €
Použitie WC muži , WC ženy  - 0,20 €
Úhrada  za poskytnutú službu bude uhradená vopred zodpovednému zamestnancovi zariadenia .
Legislatíva

§ 59, § 60 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
VZN č. 6/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2009 o poskytovaní sociálnych služieb o spôsobe a výšky úhrady za soc. služby

 

 

 

 

 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka