Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Posúdenie odkázanosti fyzickej osoby na poskytovanie sociálnych služieb – zariadenie pre seniorov, opatrovateľská služba, denný stacionár, zariadenie opatr. služby

Posúdenie odkázanosti fyzickej osoby na poskytovanie sociálnych služieb – zariadenie pre seniorov, opatrovateľská služba

 

Popis

Žiadateľ o sociálnu službu podá žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na mestský úrad, oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu. Poverený odborný referent  sociálnej služby vykoná sociálnu posudkovú činnosť, ktorej výsledkom je sociálny posudok. Na základe lekárskeho a sociálneho posudku vyhotoví posudok o odkázanosti fyzickej osoby na poskytovanie sociálnych služieb a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

Doklady preukaz totožnosti
Formuláre Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Lekársky nález na účely posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Miesto prízemie, č.d. 150, Mgr. Anna Gregušová
Kontakt 047/4307207
Doba vybavenia Do 30 dní od podania žiadosti
Poplatok Bez poplatku
Legislatíva

§ 35 , § 36, § 40, § 41 a § 48 -  § 51 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách,

VZN č. 7/2014 o poskytovaní sociálnych služieb o spôsobe a výšky úhrady za soc. služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Lučenec

 

 

 

 

 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka