Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Určenie dopravného značenia (trvalého alebo prenosného) a dopravných zariadení

Určenie dopravného značenia (trvalého alebo prenosného) a dopravných zariadení

 

Popis

Určenie dopravného značenia (trvalého alebo prenosného) a dopravných zariadení

Doklady

-projekt  dopravného značenia, spracovaný v súlade so zásadami na umiestňovanie dopravného značenia na komunikáciách a v súlade s STN 01 8020;
-vyjadrenie Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ k projektu dopravného značenia MK.

-stanovisko správcu cesty

Formuláre

Žiadosť o určenie dopravného značenia a dopravných zariadení

Miesto

Oddelenie dopravy a ŽP
Novohradská 1
2. poschodie, č.dv. 314

Kontakt

Ing. Vass Norbert, tel. č.: +421 47 4307213

Doba vybavenia

do 30 dní od začatia konania (podania žiadosti)

Poplatok

Za vydanie rozhodnutia o určení dopravného značenia a dopravných zariadení sa nevyrubuje správny poplatok.

Legislatíva

V zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách  (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

 

 

 

 

 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka