Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Rozhodnutie na pripojenie pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti

Rozhodnutie na pripojenie pozemnej komunikácie, resp. zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti

 

 Popis

Rozhodnutie na pripojenie pozemnej komunikácie, resp. zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie  na susedné nehnuteľnosti   sa vydáva podľa zák. č. 135/1961 Z. z. v znení zmien a doplnkov v zmysle § 3b cit. zákona.

Doklady

1. projektová dokumentácia, situačný plán odsúhlasený Okresným dopravným inšpektorátom,
2. aktuálny výpis z katastra nehnuteľnosti, list vlastníctva priľahlej nehnuteľnosti
3. stanovisko správcu cesty

Formuláre

Žiadosť o povolenie pripojenia pozemnej komunikácie, resp. zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti

Miesto

Oddelenie dopravy a ŽP
Novohradská 1
2. poschodie, č.dv. 314

Kontakt

Ing. Vass Norbert, tel. č.: +421 47 4307213

Doba vybavenia

do 30 dní od začatia konania (podania žiadosti)

Poplatok

40 eur -  Povolenie   na   pripojenie   účelovej   komunikácie   na   miestnu  komunikáciu, v zmysle položky č. 84b, zákona č. 286/2012 o správnych poplatkoch.
30 eur -  Povolenie na zriadenie vjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti, v zmysle položky č. 85c, zákona č. 286/2012 o správnych poplatkoch.

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky. V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.

Legislatíva

V zmysle § 3b zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách  (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

zákon č. 286/2012 o správnych poplatkoch - položka č.85c.

 

 

 

 

 


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka