Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Poskytovanie sociálnej služby monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

Poskytovanie sociálnej služby monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

 

Popis

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci (domáce tiesňové volanie, ďalej DTV) je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav, s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie. Účelom tejto služby je poskytovanie nepretržitej, dištančnej, hlasovej komunikácie s fyzickou osobou prostredníctvom signalizačného zariadenia alebo audiovizuálneho zariadenia napojeného na centrálny dispečing, ktorý zabezpečí potrebnú pomoc na základe vyslaného signálu potreby pomoci.

Fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby – DTV sú občania s trvalým pobytom v meste Lučenec, ktorí spadajú do kategórie:

  • seniori/dôchodcovia žijúci v osamelej domácnosti,
  • zdravotne ťažko postihnuté osoby,
  • pacienti, ktorí sa zotavujú v domácom prostredí,
  • seniori žijúci v rodinách, kde sociálna situácia nedovoľuje zabezpečiť intenzívny dohľad nad zdravotným stavom seniora.

Sociálnu službu je možné zaviesť len fyzickým osobám, ktoré sú spôsobilé na právne úkony.

Podkladom pre poskytnutie sociálnej služby je vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa,  vykonanie sociálneho šetrenia ako aj stanovisko Komisie sociálno – zdravotnej a bytovej.

Doklady

preukaz totožnosti

Formuláre

Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o poskytnutie sociálnej služby monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

Miesto

prízemie, č.d. 150, Mgr. Anna Gregušová

Kontakt

047/4307207

Doba vybavenia

Do 30 dní od podania žiadosti

Poplatok

Mesačný poplatok za službu je vo výške 8.90€/mesiac

Legislatíva

§ 52 zákona  č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 

VZN č. 7/2014 o poskytovaní sociálnych služieb o spôsobe a výške úhrad za soc. služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Lučenec.

 

 

 

 

 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka