Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Požičiavanie pomôcok

Žiadosť o požičanie pomôcok

 

Popis

Požičiavanie  pomôcok je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe  s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku.  Pomôcky sa zapožičiavajú občanom s trvalým pobytom v meste Lučenec alebo fyzickej osobe dočasne bývajúce u príbuzných, ktorí majú trvalý pobyt v meste Lučenec.

Podmienkou zapožičiavania pomôcok je predloženie žiadosti o požičiavanie pomôcok, ktorej súčasťou je potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave fyzickej osoby a jej odkázanosť na zapožičiavanie pomôcok.

Doklady

preukaz totožnosti

Formuláre

Žiadosť o požičanie pomôcok

Miesto

prízemie, č.d. 150, Mgr. Anna Gregušová

Kontakt

047/4307207

Doba vybavenia

Do 30 dní od podania žiadosti

Poplatok

VZN č. 7/2014 o poskytovaní sociálnych služieb o spôsobe a výške úhrad za soc. služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Lučenec.

Legislatíva

§ 47 zákona  č. 448/2008 Z. z.  o sociálnych službách
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

VZN č. 7/2014 o poskytovaní sociálnych služieb o spôsobe a výške úhrad za soc. služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Lučenec.

 

 

 

 

 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka