Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Jednorázové dávky v hmotnej núdzi

Jednorazová dávka

Jednorazová dávka je určená na čiastočnú  úhradu  mimoriadnych výdavkov členov v domácnosti ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Jednorazová dávka je určená najmä na  nevyhnutné ošatenie, bielizne obuvi , nevyhnutné vybavenie domácnosti a to postele, stola, stoličky, chladničky, šporáku, variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu, mimoriadnych  liečebných nákladov alebo školských potrieb v zmysle zákona č.417/2013 § odst.17

Podmienkou poskytnutia jednorazovej dávky v hmotnej núdzi je , aby občan mal trvalý pobyt na území Mesta Lučenec, voči mestu nesmie mať finančné záväzky (dlhy na komunálnom odpade, daniach, poplatkoch....), alebo má dohodnutý splátkový kalendár. 
Jednorazovú dávku možno poskytnúť len na základe písomnej žiadosti s náležitosťami:
- žiadosť o jednorazovú dávku
- rozhodnutie z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny o poberaní dávky v hmotnej núdzi
- čestné vyhlásenie o potvrdení, že nie je poberateľom ďalšieho príjmu
Na základe žiadosti jednorazová dávka sa poskytuje  najviac raz do roka.


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka