Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Ocenenia mesta

Ocenenia Mesta Lučenec

ROK  1999
Cena mesta Lučenec
Hane Koškovej - za aktívnu a stálu prítomnosť v súčasnej slovenskej literatúre a šírenie dobrého mena mesta


ROK  2001
Cena primátora mesta Lučenec
Ferencovi Ardamicovi - pri príležitosti významného životného jubilea, poslancovi Mestského zastupiteľstva Lučenec za úspešnú, záslužnú činnosť v prospech mesta Lučenec a jeho zviditeľňovanie v oblasti kultúrneho, spoločenského života, za jeho literárnu a prekladateľskú činnosť

 

ROK  2004
Cena mesta Lučenec
Jurajovi Fischerovi
• Základnej umeleckej škole v Lučenci

 

Čestné občianstvo mesta Lučenec
Prof.doc. PhDr. Jánovi Mlynárikovi, CSc.

 

ROK  2005
Cena mesta Lučenec
Mgr. Jánovi Šufliarskemu
• Novohradskému múzeu a galérii v Lučenci

 

Cena primátora mesta Lučenec
• Vladimírovi Koškovi

 

ROK  2008
Čestné občianstvo mesta Lučenec
• Jozefovi Líškovi - poslancovi Národnej rady SR za významné zásluhy pri zveľaďovaní mesta, pri rozvoji mesta v hospodárskej a spoločenskej oblasti a za zlepšenie životných podmienok obyvateľov Lučenca

Cena mesta Lučenec

• Divadelnému súboru J. Kármána Lučenec - za dlhoročné pôsobenie v oblasti kultúry a reprezentáciu mesta Lučenec

• PhDr. Jozefovi Drenkovi - historikovi a kronikárovi mesta Lučenec za publikačnú činnosť, za významné vedecko-výskumné výsledky v oblasti histórie, za propagáciu mesta a kultúrny rozvoj mesta

Cena primátora mesta Lučenec

• Márii Adamovej - za publikačnú činnosť o meste Lučenec, za propagáciu mesta Lučenec a za zásluhy o rozvoj archívnictva

• Pavlovi Filčíkovi - za významné a dlhoročné pôsobenie v Zbore pre občianske záležitosti pri MsZ "Človek človeku", za umeleckú a tvorivú činnosť, za rozvoj kultúry v meste

• PhDr. Františkovi Mihálymu - za publikačnú činnosť, za propagáciu osobností mesta a mesta Lučenec, za pedagogické a umelecké pôsobenie a rozvoj kultúry v meste

• Viere Jackuliakovej - za prácu s mládežou v tanečných kurzoch a za udržiavanie tradície spoločenského tanca v meste

 

ROK  2009
Cena mesta Lučenec
• Zboru pre občianske záležitosti „Človek človeku“ pri MsZ v Lučenci - za rozvoj kultúrno-spoločenského života v meste, za výchovnú činnosť zameranú na formovanie a upevňovanie medziľudských vzťahov a „úcty človeka k človeku“, za príkladnú propagáciu mesta na podujatiach celoslovenského významu

Cena primátora mesta Lučenec

• Dušanovi Kubincovi - za výnimočné zásluhy a viacročné pôsobenie v Matici slovenskej, za šírenie národného povedomia, osvety a kultúry v meste Lučenec a v regióne Novohradu

• MUDr. Zdenkovi Kuníkovi - pri príležitosti životného jubilea, za celoživotné zásluhy v medicíne a za aktívne pôsobenie vo verejných funkciách

• Ondrejovi Strapkovi - za dlhoročnú pedagogickú a výchovnú činnosť, za obetavú a príkladnú prácu v prospech zdravotne znevýhodnených občanov, za vynikajúce umelecké tvorivé výsledky

• Mgr. Árpádovi Szabó - za prínos a rozvoj ochotníckeho divadla v meste Lučenec, za dlhoročnú prácu s deťmi a mládežou, za vzornú reprezentáciu mesta v oblasti dramatického umenia

• PhDr. Pavlovi Urbančokovi - za významné a dlhoročné pôsobenie v knihovníctve a v Matici slovenskej, za kultúrno-spoločenský rozvoj v meste Lučenec

 

ROK  2010
Cena mesta Lučenec
• kolektívu Dobrovoľného hasičského zboru Lučenec – za nezištnú pomoc pri zachraňovaní majetku a ľudských životov počas povodní, za poskytnutú pomoc pri povodniach a odstraňovaní ich následkov, za prejavenú ľudskosť a podporu
• divadelnému súboru Timrava - pri príležitosti 65. výročia založenia súboru, za rozvoj ochotníckeho divadla, za dlhoročnú aktívnu činnosť a tvorivý prínos
Mestskému atletickému klubu REDOX - za vynikajúce športové výsledky atletického klubu, za športovú, pedagogickú a trénerskú činnosť, za reprezentáciu a šírenie dobrého mena nášho mesta

 

Cena primátora mesta Lučenec
• RNDr. Jánovi Straškovi - za pôsobenie vo verejných funkciách, za celoživotnú významnú pedagogickú činnosť
• Mgr. Danielovi Paukovi - za dlhoročnú pedagogickú a trénerskú činnosť v atletike, za vynikajúce výsledky a prácu s mládežou, za vzornú reprezentáciu mesta Lučenec
• PhDr. Kinge Szabóovej – za významné celoživotné pôsobenie pre rozvoj kultúry v meste Lučenec, za podporovanie kultúrnych inštitúcií a šírenie dobrého mena
• Ing. Jozefovi Kováčikovi – za celoživotné pôsobenie pre rozvoj mesta a regiónu v potravinárskom odvetví, za podporovanie športových klubov
Štefanovi Kružliakovi – za rozvoj duchovného života v meste, za zásluhy pri realizácii výstavby a vysvätenia kostola Krista Kráľa na Rúbanisku

 

Čestné uznanie primátora mesta Lučenec
• Tomášovi Veszelkovi - členovi Mestského atletického klubu REDOX za vynikajúce športové výsledky a za vzornú reprezentáciu mesta Lučenec


ZA ROK  2011
Cena mesta Lučenec
• Júliusovi Szabóovi „in memoriam“ – za významné celoživotné pôsobenie v oblasti kultúry, za reprezentáciu a šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu na celosvetovej úrovni, pri príležitosti 105. výročia narodenia a 40. výročia úmrtia nášho významného umelca

 

Cena primátorky mesta Lučenec
• Tiborovi Kobličekovi – za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta Lučenec a regiónu, pri príležitosti životného jubilea 75. narodenín významnej osobnosti Novohradu
• MUDr. Jaroslavovi Gáfrikovi - za dlhoročnú profesionálnu prácu v oblasti zdravotníctva, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu, za dlhoročnú prácu v komunálnej politike

 

Uznania mesta Lučenec
• čestné uznanie Norbertovi Krištovi – za verejnoprospešnú činnosť; za dlhoročnú aktívnu činnosť v oblasti športu, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec, je dlhoročným poslancom Mestského zastupiteľstva v Lučenci, v roku 2011 oslávil životné jubileum 70 rokov
čestné uznanie Michalovi Kabelkovi – za činnosť v oblasti športu; za vynikajúce športové výsledky na európskej úrovni, kvalifikoval sa na LOH 2012 v Londýne
čestné uznanie Petrovi Mihálymu – za činnosť v oblasti športu; za mimoriadne úspechy na celosvetovej úrovni - desaťnásobný majster Európy, sedemnásobný majster sveta, trojnásobný víťaz ankety o najlepšieho liftera Masters, za vzornú reprezentáciu a šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu
čestné uznanie Mgr. Gabrielovi Rákaimu – za oblasť sociálnu a charitatívnu; ako dekan rímsko-katolíckej farnosti, v ktorej pôsobí 18 rokov, prispieva svojim ľudským prístupom ku kvalite života obyvateľov mesta Lučenec
ďakovný list Mgr. Ľudmile Lacovej – za pedagogickú činnosť; patrí medzi mimoriadne aktívne osobnosti pedagogickej obce, reprezentuje školu a mesto Lučenec v rámci Slovenska i v zahraničí, pod jej vedením je ZŠ Vajanského už piaty rok nositeľkou medzinárodného certifikátu Eco-schools – Zelená škola
ďakovný list Zdenke Klimovej - za pedagogickú činnosť; 36 rokov pracovala na ZŠ s MŠ v Opatovej a vychovávala mladých športovcov, bola veľkým prínosom v oblasti výchovy, športu, kultúry nielen v škole, ale i pre mestskú časť Opatová. Aktívne spolupracovala s Klubom dôchodcov, ako aj inými inštitúciami
športovec roka Lucii Koskovej – za úspešnú reprezentáciu mesta Lučenec a regiónu doma a v zahraničí v jazdeckom športe, dosiahla tituly majsterky Slovenska v Military, majsterky stredného Slovenska v parkúre koní, víťazstvá v seriáloch a jazdeckých ligách, víťazstvá a vynikajúce umiestnenia na významných medzinárodných pretekoch
športovec roka Tomášovi Veszelkovi – za vynikajúce športové výsledky a úspešnú reprezentáciu mesta Lučenec a regiónu, reprezentant SR juniorov a dorastencov v skoku do diaľky a trojskoku, 3-násobný majster Slovenska v skoku do diaľky, trojskoku a behu na 100 metrov, účastník Majstrovstiev Európy EYOS do 17 rokov
športový kolektív roka Jazdeckému klubu Koška Horseteam Lučenec – za vynikajúce športové výsledky a úspešnú reprezentáciu mesta Lučenec a regiónu, športovci klubu vybojovali desiatky titulov majstrov, víťazov jazdeckých líg, víťazov seriálov, v deťoch, junioroch a senioroch, stovky dekorovaných umiestnení na významných domácich a zahraničných podujatiach, spolu počas sezóny 2011 získali jazdci klubu 121 dekorácií, z čoho bolo 22 víťazstiev, 26 strieborných a 20 bronzových umiestnení

 

ZA ROK 2012
Čestné občianstvo mesta Lučenec
PaedDr. Augustínovi Čisárovi - pri príležitosti významného životného jubilea, za úspešnú, záslužnú činnosť v prospech mesta Lučenec a jeho zviditeľňovanie v oblasti kultúrneho, spoločenského života.

 

Cena mesta Lučenec
Ing. Marošovi Kováčikovi – za vynikajúce športové výsledky v basketbale, za športovú, pedagogickú a trénerskú činnosť, za reprezentáciu a šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu.

 

Cena primátorky
MUDr. Jurajovi Pelčovi - za dlhoročnú profesionálnu prácu v oblasti zdravotníctva, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu, za dlhoročnú aktívnu prácu v komunálnej politike a verejnoprospešnú činnosť, pri príležitosti životného jubilea.

 

Čestné uznanie
• Arpádovi Szabóovi – za činnosť v oblasti kultúry; za rozvoj ochotníckeho divadla, za dlhoročnú aktívnu činnosť a tvorivý prínos v oblasti kultúry, čím sa zaslúžil o šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu.
• Vladimírovi Sadílekovi – za činnosť v oblasti kultúry; za významné celoživotné pôsobenie pre rozvoj kultúry v meste Lučenec, za reprezentáciu a šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu.
• Doc. Ing. Miroslavovi Kelemenovi, PhD. – za pedagogickú činnosť; ako profesionálny vojenský pilot v Ozbrojených silách SR, neskôr ako rektor Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši a v súčasnosti prorektor pre medzinárodné vzťahy na Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach sa pričinil o reprezentáciu a šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu, je kandidátom na udelenie titulu „profesor“ prezidentom SR.

 

Ďakovný list
• Mgr. Jánovi Mižúrovi – za dlhoročnú pedagogickú činnosť, aktívnu prácu v záujme výchovy, výučby a vývoja detí, pri príležitosti ukončenia svojho pôsobenia vo funkcii riaditeľa školy a odchodu do dôchodku, za reprezentáciu a šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu.
• Mgr. Vojtechovi Kováčovi - za dlhoročnú pedagogickú, športovú a trénerskú činnosť, aktívnu prácu v záujme výchovy, výučby a vývoja detí, pri príležitosti ukončenia svojho pôsobenia vo funkcii riaditeľa školy a odchodu do dôchodku, za reprezentáciu a šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu.
• Elene Gubániovej – za oblasť sociálnu a charitatívnu; svojim prístupom stmeľuje a upevňuje medziľudské vzťahy, pri príležitosti životného jubilea.
• Zmiešanému speváckemu zboru Ozvena – za činnosť v oblasti kultúry; zbor svojou aktivitou rozvíja kultúrne dedičstvo regiónu a reprezentuje mesto Lučenec na celosvetovej úrovni; pri príležitosti 80. výročia svojho založenia.
• Pavlovi Dirbákovi – za oblasť sociálnu a charitatívnu; za celoživotný prínos a prácu v prospech zdravotne postihnutých občanov mesta Lučenec.

 

Športovec roka
• Marcelovi Sarvašovi – za úspešnú reprezentáciu nášho mesta a regiónu doma a v zahraničí v boccii, športe raffa, bronzový medailista z ME juniorov do 18 rokov.
• Ľubomíre Grossertovej – za úspešnú reprezentáciu nášho mesta a regiónu v tenise, v kategórii staršie žiačky obsadila na Slovensku 7. miesto, víťazka majstrovstiev regiónu a účastníčka majstrovstiev Slovenska.

 

Športový kolektív roka
• Reprezentačnému družstvu Slovenska Boccia klub Lučenec – juniori do 18 rokov v zložení Lukáš Bolla, Tomáš Štolc, Mário Šnúrik - za vynikajúce športové výsledky a úspešnú reprezentáciu mesta Lučenec a regiónu na celosvetovej úrovni, na majstrovstvách Európy v San Maríne obsadili 6. miesto.

 

ZA ROK 2013

 

Cena mesta Lučenec

 • Mgr. Márii Drenkovej - za dlhoročnú pedagogickú činnosť, publikačnú a osvetovú činnosť, za reprezentáciu a šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu.
 • Mgr. Ondrejovi Veselému – za dlhoročnú pedagogickú a riadiacu činnosť, oceneného medailou Sv. Gorazda, za aktívnu prácu v rozvoji odborného vzdelávania pedagógov, za reprezentáciu a šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu.
 • Marte Galádovej – za zásluhy o zachovanie ľudových tradícií Novohradského regiónu, dlhoročnú pedagogickú činnosť, reprezentáciu mesta Lučenec doma a v zahraničí.
 • JUDr. Dušanovi Ilčíkovi – za dlhoročnú aktívnu prácu v komunálnej politike a verejnoprospešnú činnosť, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu

 

Cena primátorky

 • PhDr. Márii Matuškovej – za dlhoročnú pedagogickú činnosť, ocenenú ako Európsky učiteľ cudzích jazykov, za reprezentáciu a šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu
 • Miroslavovi Hrdličkovi – za dlhoročnú pedagogickú a športovú činnosť, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu
 • MUDr. Rudolfovi Slivkovi - za dlhoročnú prácu v komunálnej politike od roku 1994 do 2010 a za prínos a rozvoj zdravotníckych služieb, za výrazný podiel pri výstavbe chirurgického pavilónu v meste Lučenec

 

Čestné uznanie

 • Mgr. Kláre Majorošovej - za dlhoročnú pedagogickú činnosť, aktívnu prácu v záujme výchovy, výučby a vývoja detí, za reprezentáciu a šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu.
 • Bc. Ivanovi Siláčimu – za vynikajúce tvorivé výsledky v oblasti architektúry a urbanizumu, umeleckej a verejnoprospešnej činnosti, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec.
 • Darine Urbančokovej – za sociálnu a charitatívnu oblasť, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec.
 • Mariánovi Berkymu – za trénerskú činnosť a za víťazstvo v ankete Top futsal 2013 - Tréner roka 2013, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec.

 

Ďakovný list

 • PhDr. Kinge Szabóovej – za dlhodobú aktívnu činnosť v oblasti kultúry, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu, pri príležitosti životného jubilea.

 • Mgr. Danielovi Paukovi - za dlhoročnú pedagogickú, trénerskú činnosť a prácu s mládežou, za úspešnú reprezentáciu mesta Lučenec a regiónu.
 • Jozefovi Kostínimu - za aktívnu športovú a trénerskú činnosť, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec, pri príležitosti životného jubilea.
 • Jurajovi Novodomskému - za dlhoročnú športovú činnosť, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec, pri príležitosti životného jubilea.

 

Športovec roka

 • Ondrejovi Garajovi – za úspešnú reprezentáciu nášho mesta a regiónu doma v zahraničí v športe boccia, za získanie Slovenského pohára – najlepší bočista sezóny 2013, za druhé miesto na Stredoeurópskom pohári klubových družstiev v boccii.

 

Športový kolektív roka

 • Športovému kolektívu boules Novohrad v zložení – Richard Sacher a Vojtech Sopko v športe lyonnaise/volo – za vynikajúce športové výsledky a úspešnú reprezentáciu mesta Lučenec a regiónu na celosvetovej úrovni, na majstrovstvách sveta mužov v meste Bahia Blanca obsadili 13. miesto.

 

ZA ROK 2014

 

Čestné občianstvo mesta Lučenec

 • MUDr. Zdenkovi Kuníkovi - za dlhoročnú a profesionálnu prácu v oblasti zdravotníctva, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu

 

Cena mesta

 • Milanovi Barboriakovi st. – za aktívnu športovú a trénerskú činnosť, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec v regióne a v zahraničí.
 • Ing. Eve Balážovej, PhD. – za rozvoj kultúrno-spoločenského života, za aktívnu prácu v komunálnej politike, za dlhoročnú pedagogickú činnosť, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec, pri príležitosti životného jubilea
 • Márii Adamovej - za zvyšovanie povedomia o kultúrnom dedičstve mesta Lučenec a novohradského regiónu, za celoživotný prínos v archívnictve, šírenie dobrého mena mesta Lučenec
 • Mariánovi Slukovi - za dlhoročnú trénerskú činnosť a celoživotný prínos v parašutizme, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec doma a v zahraničí, pri príležitosti životného jubilea
 • Ing. Emilovi Pápaimu – za dlhoročnú riadiacu a kontrolnú činnosť vo verejnej správe, za verejnoprospešné činnosti a šírenie dobrého mena mesta Lučenec, pri príležitosti životného jubilea
 • Pavlovi Filčíkovi – za dlhoročnú činnosť v ZPOZ a za šírenie dobrého mena mesta navonok, pri príležitosti životného jubilea

 

Cena primátorky

 • Elene Majerčíkovej „In memoriam“ – za zachovanie ľudových tradícií Novohradského regiónu a reprezentáciu mesta Lučenec doma a v zahraničí
 • Dušanovi Domskému  – za aktívnu športovú a trénerskú činnosť v leteckom a parašutistickom športe, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu, pri príležitosti životného jubilea
 • Arnoldovi Kojnokovi – za prínos o autentické priblíženie osobnosti Jána Mlynárika vo filme Lyrik v období totalitného systému
 • PhDr. Magdaléne Barányiovej – za vedecko-výskumnú činnosť, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec
 • Mgr. Petrovi Balkovi – za vynikajúce výsledky v oblasti publikačnej a filmovej tvorby, kultúrnej činnosti, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec

 

Čestné uznanie

 • Vojtechovi Lietavovi – za zachovanie ľudových tradícií, za zdokumentovanie stavebného charakteru mesta a jeho premien v období rokov 1950 - 2005 prostredníctvom fotografií 

 

Ďakovný list

 • Spoločnosti Johnsons Controls Lučenec, s.r.o. – za rozvoj zamestnanosti v regióne a za verejnoprospešné aktivity v meste,  pri príležitosti  10. výročia  pôsobenia  spoločnosti v meste Lučenec

 

Športovec roka

 • Lukášovi Figovi – za úspešnú reprezentáciu nášho mesta a regiónu doma v zahraničí v atletike

 

Športový kolektív roka

 • Mestskému kulturistickému oddielu – za úspešnú reprezentáciu nášho mesta v kulturistike, pri príležitosti 50. výročia založenia oddielu
 • Lucii Láskovej, Martine Ľuptákovej-Gyurcsiovej, Kataríne Hrickovej – za úspešnú reprezentáciu nášho mesta doma a v zahraničí v basketbale
 • Reprezentácii SR žien v boccie – za úspešnú reprezentáciu nášho mesta v športe boccia na Majstrovstvách sveta družstiev žien v Kahiuai (Číne) v roku 2014

 

Tréner roka

 • Jánovi Törökovi – za dlhoročnú trénerskú činnosť v športe boccia-raffa a celoživotnú prácu s mládežou, za úspešnú reprezentáciu mesta Lučenec a regiónu

 

ZA ROK 2015

 

Čestné občianstvo mesta Lučenec

 • Prof. PhDr. Slavovi Ondrejovičovi, DrSc. – za dlhoročnú vedeckú a prekladateľskú činnosť, pri príležitosti životného jubilea

 

Cena mesta

 • Prof. MUDr. Júliusovi Mazuchovi Dr.Sc. - za dlhoročnú významnú vedeckú a odbornú činnosť v oblasti medicíny, za pedagogickú a publikačnú činnosť, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec doma a v zahraničí, pri príležitosti životného jubilea
 • Folklórnemu súboru Ipeľ – za uchovávanie pôvodných tradícií, piesní a tancov regiónu Novohrad, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec doma a v zahraničí, pri príležitosti 40. výročia svojho založenia
 • Adriane Kučerovej – za vynikajúce výsledky v oblasti operného spevu a šírenie dobrého mena mesta Lučenec doma a v zahraničí, pri príležitosti životného jubilea

 

Cena primátorky

 • RNDr. Jozefovi Puntigánovi – za zvyšovanie povedomia o kultúrnom dedičstve mesta Lučenec a regiónu, za publikačnú činnnosť, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec doma a v zahraničí
 • Štefanovi Böszörményimu – za uchovávanie a záchranu kultúrno-spoločenského dedičstva mesta Lučenec a regiónu Novohrad, za publikačnú činnnosť, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec doma a v zahraničí
 • Mgr. Jurajovi Štaudingerovi – za aktívnu kynologickú a publikačnú činnosť, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec doma a v zahraničí

 

Čestné uznanie

 • RNDr. Jane Maskalíkovej – za dlhoročnú aktívnu činnosť pri výchove mladých ľudí - skautov, pri príležitosti životného jubilea
 • Ing. Jozefovi Mižúrovi – za dlhoročnú aktívnu činnosť pre rozvoj basketbalu, pri príležitosti životného jubilea

 

Ďakovný list

 • Divadelnému súboru TIMRAVA – za aktívnu činnosť pri rozvoji ochotníckeho divadla, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu, pri príležitosti 70. výročia svojho založenia

 

ZA ROK 2016

 

      Čestné občianstvo mesta Lučenec

 • Viole Rozálii Fischerovej – za obohatenie ľudského poznania a zviditeľnenie osudov židovskej komunity v meste Lučenec počas holokaustu  

 

       Cena mesta:

 • Hane Koškovej - za dlhoročnú tvorbu v oblasti súčasná slovenská literatúra, pri príležitosti životného jubilea

 

Čestné uznanie

 • Ing. Pavlovi Kalinskému - za dlhoročnú trénerskú činnosť a aktívnu prácu v komunálnej politike, pri príležitosti životného jubilea

 

Ďakovný list

 • Rudolfovi Václavíkovi – za aktívnu celoživotnú činnosť, pri príležitosti životného jubilea
 • Štefanovi Kohnovi - za aktívnu verejnoprospešnú a športovú činnosť, pri príležitosti životného jubilea
 • Jaromírovi Balcárovi – za pedagogickú a trénerskú činnosť

 

Športovec roka

 • Attilovi Fehérvárimu – za úspešnú reprezentáciu nášho mesta a klubu FUTSAL KLUB Lučenec
 •  Tiborovi Pukáčovi  – za vynikajúce športové výsledky v trojboji, úspešnú reprezentáciu mesta Lučenec na celosvetovej úrovni

 

Športový kolektív roka

 • FUTSAL KLUBu Lučenec  – za úspešnú reprezentáciu nášho mesta vo futsale   

 


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka