Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kontakty

Adresa MsÚ : Ulica novohradská č.1, 984 01 Lučenec

Tel. smerové číslo : 047, Fax : 047/ 4326045, e-mail : msu@lucenec.sk


 

Vedenie mesta

 Tel. čísloPoschodiečíslo dv.
Primátorka - PhDr. Alexandra Pivková 43072203. poschodie414
Viceprimátor - Mgr. Pavol Baculík43072203. poschodie423
Vedúca kancelárie primátorky - Ing. Mária Bérešová43072213. poschodie414
Sekretariát primátora - Mgr. Mária Sárová43072203. poschodie414
Mestské informačné centrum - MIC4331513  
Mestské noviny - Ján Šnúrik4307234prízemie144
Hlavný kontrolór - JUDr. Eva Szabóová43071583. poschodie426
Mestský úrad - Ulica Novohradská č.1   
Prednosta - Ing. Igor Korniet43072222. poschodie323
Sekretariát - Romana Lucia Dováľová43072222. poschodie322
Kancelária 1. kontaktu4307151prízemie - vestibul 
Autorizovaný bezpečnostný technik - Ing. Milan Chamula43071202. poschodie311
Asistentka pre prípravu a realizáciu projektov - Ing. Katarína Magová43072232. poschodie324
Mestská polícia - budova ObÚ, Námestie republiky 26   
Operačné159Námestie rep. - 2. p. 

Oddelenie vnútornej správy

JUDr. Ing. Ivana Kášová - vedúca oddelenia43071193. poschodie411
Prevádzka a údržba43071543. poschodie420
Kancelária 1. kontaktu, podateľňa4307151prízemie158
Správa registratúry4307121prízemie157
Matričný úrad4307110prízemie154
Evidencia obyvateľov4307115prízemie151
Personalistika Mesta4307109prízemie153
Správa IS 43072122. poschodie312

Oddelenie ekonomiky a majetku Mesta

Ing. Mária Móricová - vedúca oddelenia43071231. poschodie223
Pokladňa4307141prízemie155
Daň z nehnuteľností FO, PO, daň za psa4307124prízemie152
Finančná učtáreň 4307127prízemie156
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 4307112prízemie145-146
Daňový exekútor43072161. poschodie214
Mzdová učtáreň - školy43071061. poschodie212-213
Majetok mesta - predaj, prenájom43071261. poschodie226

Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Ing. Ivana Jasenková Olšágová - vedúca oddelenia43072292. poschodie328
Školský úrad 43072252. poschodie326
Školstvo - MTZ43072282.poschodie328
Bytová problematika osobitný príjemca rod. prídavkov4307226prízemie148
Opatrovateľská služba4307207prízemie150
Sociálnoprávna pomoc, jednorázové dávky kluby dôchodcov 4307207prízemie150
Sociálno - právna agenda4307226prízemie148
Kultúra a šport, ZPOZ4307232prízemie147
Kino Apollo4332125  
Terénni sociálni pracovníci4307233prízemie 

Oddelenie stavebného poriadku, investícií a stratégie

Ing. Želmíra Kolimárová - vedúca oddelenia43071041. poschodie216
Investičná výstavba4307218 - 92. poschodie317 - 318
Referát podnikateľskej činnosti43071021. poschodie217 - 218
Referát regionálneho rozvoja43071051. poschodie219 - 220
Spoločná úradovňa4333725prízemie141 - 145

Oddelenie dopravy a životného prostredia

Ing. Róbert Ladoš - vedúci oddelenia43072102. poschodie320
Odpadové hospodárstvo43072112. poschodie311
Verejné osvetlenie, užívanie VP, doprava43072132. poschodie314
Koordinátor uchádzačov o zamestnanie43072092. poschodie313
Správa miestnych komunikácií a zvláštne užívanie MK43072132. poschodie314
Ochrana prírody a krajiny43072142. poschodie316
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka