Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Lučenec kompostáreň BRO

Lučenec kopostáreň BRO

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu

 

LUČENEC KOMPOSTÁREŇ BRO

Lučenec – kompostáreň BRO

V roku 2018 Mesto Lučenec  rozšírilo systém zberu a triedenia biologicky rozložiteľného odpadu. V rámci projektu s názvom „Zavedenie systému zberu BRO z rodinných domov v Meste Lučenec“  bolo zakúpené zberné vozidlo, zberné nádoby a cestná mostová váha. Hlavným cieľom realizovaného projektu je zvýšenie kapacity triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci OP Kvalita životného prostredia. Zazmluvnená maximálna výška NFP: 351 652,07 EUR.

1.png

2.png

 

Regionálna kompostáreň biologicky rozložiteľných odpadov sa nachádza v časti Dolná Slatinka.

         Toto zariadenie je určené na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v rámci nakladania s odpadmi pre zvozovú oblasť mesta Lučenec. Samotné spracovanie odpadu kompostovaním, prebieha za pomoci aeróbneho fermentora. Ide o kontrolovaný a riadený, prevažne aeróbny (za prítomnosti kyslíka) mikrobiálny proces.

          V zariadení kompostárne bola dňa 24.10.2011 zahájená skúšobná prevádzka, počas ktorej sa bude spracovávať biologicky rozložiteľný odpad vyprodukovaný v meste Lučenec. Materiál dovezený na spracovanie je obsluhou prekontrolovaný, odvážený, zaevidovaný a uložený na vyhradené miesto. Následne je pripravovaný na ďalšie spracovanie.

           V súčasnosti materiál na spracovanie dováža do Kompostárne firma Ecofemina Lučenec, ktorá sa stará o verejnú zeleň v meste. Dovážajú odpadové rastlinné tkanivá ako pokosená tráva, opadané lístie, orezaná haluzina. Služby Kompostárne budú môcť využívať aj obyvatelia mesta Lučenec a dovážať na spracovanie odpad zo svojich záhrad.

Prevádzková doba Kompostárne je

pondelok   od 7:30 do 15:30

utorok         od 7:30 do 15:30

streda        od 7:30 do 17:30

štvrtok        od 7:30 do 15:30

piatok        od 7:30 do 15:30

sobota      od 8:00 do 13:00 len nepárny týždeň

 

Prevádzková doba Kompostárne  OD 01.11 .2012 je

 

pondelok  od 7:30 do 15:30

utorok        od 7:30 do 15:30

streda       od 7:30 do 15:30

štvrtok       od 7:30 do 15:30

piatok       od 7:30 do 15:30

sobota        ZATVORENÉ


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka