Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zástupca primátorky

Zástupca primátorky Mesta Lučenec

Viceprimátor

Mgr. Pavol Baculík  

Ulica Novohradská č. 1, 3. poschodie, č. dv. 414 E-mail - viceprimátor

(Štatút  Mesta  Lučenec  §16)

1) Primátorku zastupuje zástupca primátorky, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním primátor do 60 dní od zloženia sľubu primátorky; ak tak neurobí, zástupcu primátorky zvolí mestské zastupiteľstvo.
2) Zástupcom primátorky môže byť len poslanec.
3) Zástupca primátorky zastupuje primátorku v rozsahu určenom primátorom v písomnom poverení.
4) Zástupca primátorky je členom mestskej rady.
5) Primátorka môže zastupovaním poveriť dvoch zástupcov primátorky, pričom určí ich poradie.
6) Ak sú poverení zastupovaním dvaja zástupcovia primátorky, plnia úlohy v poradí, v ktorom boli poverení za zástupcov primátorky.
7) Primátorka môže zástupcu primátorky kedykoľvek odvolať. Ak primátorka odvolá zástupcu primátorky, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolanie zástupcu primátorky.
8)Ak zanikne mandát primátorky pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy primátora v plnom rozsahu zástupca primátorky. V prípade, že sú dvaja zástupcovia, platí poradie podľa odseku 6 tohto paragrafu.

Zverejnenie platu zástupcu primátorky mesta

Plat zástupcu primátorky mesta Lučenec určený v zmysle § 25 ods. 7  zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, je vo výške 2 450,40 € mesačne.


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka