Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Majetok mesta

Majetok mesta

synagóga

synagóga

Dom smútku Lučenec

Dom smútku Lučenec, Poloha v meste : mestský cintorín

Krypta rodiny Andrejcsik

Krypta rodiny Andrejcsik

Hrobka Rakotyaiho

Hrobka Rakotyaiho


 
 
Stará márnica Lučenec

Stará márnica Lučenec

Dom smútku Opatová

Dom smútku Opatová

Dom v PKO

Dom v PKO

WC - Námestie republiky

WC - Námestie republiky


 
 
Šatne pre hercov v PKO

Šatne pre hercov v PKO

Klub dôchodcov a Csemadok

Klub dôchodcov a Csemadok

Detské jasle Jókaiho

Detské jasle Jókaiho

Budova Dr. Herza č.1 - bývalý MsÚ Lučenec

Budova Dr. Herza č.1 - bývalý MsÚ Lučenec


 
 
Budova Dr. Herza č.3 - bývalý MsÚ Lučenec

Budova Dr. Herza č.3 - bývalý MsÚ Lučenec

Občianska vybavenosť Rúbanisko III/L7

Občianska vybavenosť Rúbanisko III/L7

Sklad Čurgov (Plechová hala)

Sklad Čurgov (Plechová hala)

Budova Okresného Úradu

Budova OÚ


 
 
Mestské Informačné Centrum

Mestské Informačné Centrum

Rekreačne chatky Divín

Rekreačné chatky Divín

25 b.j. Cintorínska Ulica

25 b.j. Cintorínska Ulica

Materská škola

Materská škola


 
 
Materská škola

Materská škola

Materská škola

Materská škola

Materská škola

Materská škola

Materská škola

Materská škola


 
 
Stredisko služieb škole

Stredisko služieb škole

Centrum voľného času

Centrum voľného času

Denné centrum

Denné centrum

Pivničný rad 2-4, Komenského 26-28 (56 b.j.Komenského ul.)

Pivničný rad 2-4, Komenského 26-28 (56 b.j.Komenského ul.)


 
 
Bytový dom - Kolonáda 9 (+Jókaiho Č. 12)

Bytový dom - Kolonáda 9 (+Jókaiho Č. 12)

Kino Apollo

Kino Apollo

Kino Apollo

Kino Apollo

Divadlo - B.S.Timravy

Divadlo - B.S.Timravy


 
 
Letné kino - premietacia kabína

Letné kino - premietacia kabína

Letné kino - pokladňa

Letné kino - pokladňa

Bytový dom - Komenského ulica 24 (sekcia E,F,G,H)

Bytový dom - Komenského ulica 24 (sekcia E,F,G,H)

2 X 10 b.j., Tkáčska č. 5

2 X 10 b.j., Tkáčska č. 5


 
 
2 X 10 b.j., Tkáčska č.  7

2 X 10 b.j., Tkáčska č. 7

Energoblok

Energoblok Poloha v meste : Petöfiho ulica Parcelné číslo : 1842/5 Výmera zastavanej plochy : 167 m2 Súpisné číslo : 3069 Využitie : objekt je využívaný v časti trafostanica, časť bývalá kotolňa nevyužitá

Bytový dom (k 30.11.2010 1 b.j.)

Bytový dom (k 30.11.2010 1 b.j.)

Bytový dom Vajanského 30, 32, 34, 36

Bytový dom Vajanského 30, 32, 34, 36, Tuhárske Námestie 1, 2, Vargova 1 (k 30.11.2010 8 b.j.)


 
 
Bytový dom, Zvolenská Cesta 6 (k 30.11.2010 7 b.j.)

Bytový dom, Zvolenská Cesta 6 (k 30.11.2010 7 b.j.)

Bytový dom, Zvolenská Cesta 4 (k 30.11.2010 3 b.j.)

Bytový dom, Zvolenská Cesta 4 (k 30.11.2010 3 b.j.)

Bytový dom, Zvolenská cesta 8 (k 30.11.2010 9 b.j.)

Bytový dom, Zvolenská cesta 8 (k 30.11.2010 9 b.j.)

Dom sociálneho zariadenia - Osada verejnej čistoty

Stavba na bývanie odlišného štandardu


 
 
Sociálne byty, Jókaiho 8,10

Sociálne byty, Jókaiho 8,10 (k 30.11.2010 48 b.j.)

Byty Rapovská križovatka 1,2 (k 31.12.2006 16 b.j.)

Byty Rapovská križovatka 1,2 (k 30.11.2010 16 b.j.)

Bytový dom Jegorova 20 (k 30.11.2010 3 b.j.)

Bytový dom Jegorova 20 (k 30.11.2010 3 b.j.)

Budova Tržnice

Budova Tržnice


 
 
Chatka Lučenské kúpele

Chatka Lučenské kúpele

Budova Zimného štadióna a ľadová plocha

Budova Zimného štadióna a ľadová plocha

Šatne

Šatne

Pokladňa - murovaná

Pokladňa - murovaná


 
 
Sklad, sociálne zariadenia

Sklad, sociálne zariadenia Poloha v meste : Športová ulica Parcelné číslo : 4928/3, 4928/10 Výmera zastavanej plochy : 38 m2, 39 m2 Súpisné číslo : 3089, 3090 Využitie : objekt je využívaný

Administratívna budova

Administratívna budova

Tribúna na státie

Tribúna na státie

Hlavná tribúna - krytá

Hlavná tribúna - krytá


 
 
Bytový dom, F.Lehára 14-16

Bytový dom, F.Lehára 14-16

Bytový dom, Továrenská č. 33

Bytový dom, Továrenská č. 33

Prestrešenie Zimného Štadióna

Prestrešenie Zimného štadióna

Letné kúpalisko - I.etapa

Letné kúpalisko - I.etapa


 
 
Materská Škola s výchovným jazykom maďarským

Materská škola s výchovným jazykom maďarským ( + družina pre ZŠ J. Karmána s vyučovacím jazykom maďarským)

Základná škola Kubínyiho Námestie č. 6, Lučenec

Základná škola Kubínyiho nám.č.6, Lučenec, Poloha v meste : Kubínyiho námestie č.6, Parcelné číslo : 7, 8

Budova bývalej ZŠ Kubínyiho nám.č.6 - prevedené

Budova bývalej ZŠ Kubínyiho nám.č.6 - prevedené

Základná škola Kubínyiho nám.č.6

Základná škola Kubínyiho nám.č.6


 
 
ZŠ Kubínyiho nám.č.6 - Hospodárska budova

ZŠ Kubínyiho nám.č.6 - Hospodárska budova

Základná škola Haličská cesta č. 7, Lučenec

Základná škola Haličská cesta č.7, Lučenec, Poloha v meste : Haličská cesta č.7,Parcelné číslo : 3863/4

Základná škola Haličská cesta č.7 prístavba

Základná škola Haličská cesta č.7 prístavba

Základná škola Haličská cesta č.8, Lučenec

Základná škola Haličská cesta č.8, Lučenec, Poloha v meste : Haličská cesta č.8, Parcelné číslo : 4013, 4027, Výmera zastavanej plochy : 3978 m2, 700 m2, Súpisné číslo : 1191, 3988


 
 
Základná škola Haličská cesta č.8, Poloha v meste:

Základná škola Haličská cesta č.8, Poloha v meste: Dekréta Matejovie, Parcelné číslo: 3998, Výmera zastavanej plochy: 797 m2, Súpisné číslo: 1364

ZŠ Haličská cesta č.8 - GARÁŽ

ZŠ Haličská cesta č.8 - GARÁŽ

Základná Škola L.Novomeského, Rúbanisko I/76, Lučenec

Základná škola L.Novomeského, Rúbanisko I/76, Lučenec, Poloha v meste : L.Novomeského, Parcelné číslo : 5000/1, Výmera zastavanej plochy : 3783 m2

Základná škola Vajanského č. 47, Lučenec

Základná škola Vajanského ul.č.47, Lučenec, Poloha v meste : Vajanského ulica č.47, Parcelné číslo : 1446/2, 1446/3, 1446/5 , Výmera zastavanej plochy : 1004 m2, 41 m2, 3680 m2 Súpisné číslo : 2844


 
 
Základná škola Vajanského č.47 - CVČ

Základná škola Vajanského č.47 - CVČ

Základná škola Bratrícka č.19, Opatová

Základná škola Bratrícka č.19, Opatová


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka