Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Majetok mesta

Majetok Mesta

Ponuka na odpredaj neupotrebiteľného a prebytočného majetku Mesta

Na základe uznesenia č.162/2019 zo dňa 12.9.2019, ktorým MsZ rozhodlo o vyradení a  odpredaji nákladného motorového vozidla a podľa čl. 4 ods. 1  Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec o prebytoč ...viac...

Zverejnené 7.10.2019 -pc-


 

Zámer mesta prenajať pozemky z majetku mesta na poľnohosp. účely v lokalite Opatová

    V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 160/2019 zo dňa  12.09.2019, Mesto Lučenec týmto  ...viac...

Zverejnené 23.9.2019 -IvPo-


 

zámer mesta prenajať NP v budove OÚ na Námestí republiky 26 v Lučenci

V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 153/2019 zo dňa  12.09.2019, Mesto Lučenec týmto  zver ...viac...

Zverejnené 23.9.2019 -IvPo-


 

Zámer mesta odpredať časť pozemku z majetku mesta v lokalite Ulice skladštná

    V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 152/2019 zo dňa 12.09.2019, Mesto Lučenec týmto  z ...viac...

Zverejnené 23.9.2019 -IvPo-


 

Zámer mesta odpredať časť pozemku v lokalite Ulice Borhyho v Opatovej

V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 161/2019 zo dňa 12.09.2019, Mesto Lučenec týmto  zvere ...viac...

Zverejnené 23.9.2019 -IvPo-


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka