Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Mestská polícia

Článok k výročiu založenia mestskej polície

 

Uplynulo dvadsať rokov od založenia
Mestskej polície v Lučenci.
 

 

 

 

      V týchto dňoch sa Mestská polícia, ako jedna z mestských organizácii „dožíva“ dvadsiateho výročia od svojho založenia. Jedná sa však o výročie jej opätovného založenia, nakoľko história tejto organizácie je o niekoľko desaťročí bohatšia.
      Každý kto sa aspoň okrajovo zaujíma o históriu vie, že ani naše mesto nestálo na okraji historického diania. Od svojho založenia sa ako obec postupne rozvíjalo, prechádzalo lepšími alebo horšími obdobiami a niekoľko krát aj vyhorelo. Narastajúcim počtom obyvateľov a pribúdajúcimi kompetenciami a organizáciami ktoré tu pôsobili, bolo naše mesto nútené zabezpečiť pre svojich obyvateľov verejný poriadok a ich bezpečnosť. Koncom 17.storočia bolo mestu pridelené privilégium pre jarmoky a malo už aj svoju zriadenú väznicu. V tomto období si mesto zabezpečovalo verejný poriadok pomocou malej vojenskej jednotky, ktorej členmi boli aj dvaja alebo traja občania mesta. Jednotke velil dôstojník, v hodnosti kapitán, alebo poručík. Táto jednotka tzv. župných žandárov však zabezpečovala poriadok nielen v meste Lučenec, ale aj v celej Novohradskej župe.
      Prvá zmienka o mestskej polícii sa nachádza v zápisnici zo zasadania mestského zastupiteľstva v roku 1867. Na tomto zasadaní bol podaný návrh na postavenie dvoch policajtov a následne vyčlenenie potrebných financií. O tom, že snaha mesta zriadiť si svoju vlastnú MP bola silná svedčí aj protest poslancov proti prítomnosti župných žandárov na jarmokoch v Lučenci. Tento protest je zachytený v zápisnici z MZ v roku 1868. Následne na to ( v roku 1869) bola zriadená komisia pre vypracovanie štatútu pre budúcu MP. Tu niekde v rozmedzí rokov 1869 až 1872 je schovaný dátum vzniku mestskej polície. Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní v roku 1867 sa celkovo urýchlil rozvoj priemyslu, dopravy a obchodu. Lučenec sa stáva mestom so zriadeným magistrátom. Prvé zasadnutie mestského zastupiteľstva bolo 17.4.1872 v ktorom okrem iných funkcionárov bol zvolený aj policajný kapitán Karol Czöbel. (14.4.1834 - 6.7.1885) Podobizeň prvého veliteľa mestskej polície sa zachovala na table Mestského dobrovoľného požiarneho zboru. Karol Czöbel bol významnou osobnosťou nášho mesta. Jeho, úspešne sa vyvíjajúcu životnú dráhu nečakane ukončil deň 6. júla 1885, kedy za nevyjasnených okolností bol zranený strelnou zbraňou. Po jeho smrti bol za nového veliteľa mestskej polície vymenovaný Dr. AntalOttahal (1868-1917)
      V období vzniku sa táto organizácia skladala z jedného kapitána, z jedného kapitánovho námestníka, jedného pisára, z jedného diurnistu, z jedného praktikanta, z jedného strážmajstra, z dvoch čatárov a zo šiestich strážnikov. V čase zriaďovania prvej Mestskej polície malo mesto Lučenec 5 000 obyvateľov.
Organizačná štruktúra riadiacich orgánov mesta sa často menila a s tou samozrejme aj podoba Mestskej polície a postavenie policajných dôstojníkov v týchto orgánoch. Nový mestský štatúty boli schválené napríklad 2.5.1894 a 7.7.1897. V tomto štatúte sa napríklad hovorí že policajný kapitán je volený plénom MZ na dobu šesť rokov. Ďalší novelizovaný štatút mesta bol schválený 31.5.1913, pričom v jeho časti III. sa pojednáva aj o Mestskej polícii.

      Po rozpade Rakúska – Uhorska sa aj v Lučenci vyostruje boj o budúce pripojenie územia k Maďarsku alebo k ČSR. Mierová konferencia rozhodla o československo-maďarských hraniciach a Lučenec sa stáva súčasťou ČSR.
      Po skončení I. svetovej vojny a po príchode čs. vojska do Lučenca v júli roku 1919, bolo prepustených 9 zamestnancov MP pre spoluprácu s maďarskou červenou armádou.
Koniec jedného obdobia Mestskej polície nastal 1. júla 1923, keď prišlo do Lučenca Oddelenie štátnej stráže, pod vedením Miroslava Dugáčka a prevzalo od Mestskej polície policajnú službu v meste. Od tohto obdobia až do roku 1992 bola bezpečnosť občanov zabezpečovaná výhradne prostredníctvom štátnej polície. Mesto Lučenec malo síce zriadené svoj orgány na zabezpečovanie verejného poriadku ( Inšpekcia verejného poriadku), ale jej kompetencie sa nedajú zrovnať s kompetenciami ani len prvej mestskej polície.
      Nové zmeny v našej spoločnosti umožnili návrat k samosprávnemu postaveniu obcí a tým k zriadeniu aj jej legitímnych orgánov. 1.5.1991 si mesto Lučenec zriadilo svoju vlastnú Mestskú políciu. Ako azda každá organizácia, tak aj naša Mestská polícia prešla a stále prechádza určitým vývojom. Za tých dvadsať rokov pracovalo v tejto organizácii 33 zamestnancov sídlime na treťom mieste a mali sme troch veliteľov. Dnes máme 21 členov, zabezpečujeme stálu 24. hodinovú službu, chránime majetok mesta a občanov, pri ochrane verejného poriadku spolupracujeme so všetkými organizáciamimesta a štátu.
      Od schválenia prvého štatútu Mestskej polície (1.5.1872), do vzniku dnešnej MsP (1.5.1991) uplynulo presne 119 rokov. Aj na našu organizáciu a našu prácu existuje mnoho, často aj protichodných názorov. Avšak opodstatnenosť jej existencie je overená tým najkopentnejším – časom.


                                                                                                                                      Mgr. Vladimír BELLA
                                                                                                                                príslušník Mestskej polície
 


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka