Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Novinky z EÚ

Mimoriadna podpora poľnohospodárom sa rozšíri aj na mliečny sektor /11.08.2014/

Európska únia oznámila, že je pripravená pomôcť producentom mlieka, ktorých negatívne zasiahlo ruské potravinové embargo. Oznámila to po konzultácii s expertmi zo všetkých členských krajín. Nepriaznivý vplyv ruského embarga sa v sektore mliečnych výrobkov stáva čoraz zjavnejší. Pomoc mliekarom by sa tak po finančnej podpore pestovateľom ovocia mohla stať druhým ohláseným stabilizačným príspevkom. O dodatočnej pomoci európskym farmárom rokovali v Bruseli predstavitelia únie s expertmi z 28 krajín únie. Mimoriadne stretnutia, ktoré sa konajú každý týždeň, už skôr vyústili do pridelenia 125 miliónov eur pre potreby exportérov ovocia, ktoré najrýchlejšie podlieha skaze.

Tieto prostriedky by im mali pomôcť preklenúť zložité obdobie vrcholiaceho zberu, v ktorom v dôsledku ruských odvetných sankcií prišli o jeden z kľúčový trhov

 

Top prioritou EÚ je nájsť mladým zamestnanie /11.08.2014/

Viac ako 5,3 milióna mladých Európanov vo veku do 25 rokov si nevie nájsť zamestnanie, a to aj napriek tomu, že sú vzdelaní a prácu aktívne hľadajú. Zamestnanosť mladých sa v preto v poslednej dobe stala top prioritou EÚ. Pri príležitosti zajtrajšieho Medzinárodného dňa mládeže (12. augusta) sme pre vás pripravili krátky prehľad toho, čo robí EÚ pre mladých a taktiež aj infografiku so základnými údajmi o mládeži.

Záruka pre mladých

Záruka pre mladých je nový nástroj, ktorým sa EÚ snaží bojovať proti nezamestnanosti mládeže. Jej cieľom je zabezpečiť, aby žiadny mladý človek vo veku do 25 rokov neostal bez práce alebo inej aktivity dlhšie ako 4 mesiace. Do boja proti nezamestnanosti mladých sa v súčasnosti investuje okolo 10 miliárd eur z Európskeho sociálneho fondu a približne 6 miliárd z iniciatívy Zamestnanosť mládeže (Youth employment initiative). Európsky parlament minulý mesiac vyzval k zvýšeniu financovaniu a silnejším opatreniam na podporu zamestnanosti mladých, vrátane zavedenia minimálnych štandardov pre učňovské vzdelávanie a dôstojné mzdy.

 

Úvod do európskeho hospodárstva online /15.07.2014/

Občania EÚ majú novú možnosť ako byť informovaní o hospodárskych záležitostiach týkajúcich sa Európskej Únie. Na internetovej stránke Hospodárskych a finančných záležitostí (ECFIN) už od apríla 2014 funguje sekcia Úvod do Európskeho hospodárstva, ktorej zriadenie bolo iniciované vtedy nadchádzajúcimi voľbami do európskeho parlamentu.

Cieľom tejto iniciatívy bolo podávať informácie, napomôcť pri formovaní verejnej mienky a umožniť voličom robiť rozhodnutia na základe dostatočnej informovanosti. Kľúčové oblasti, ktorým sa stránka venuje sú hospodárska a menová únia, európske hospodárstva, finančná a hospodárska kríza a aktuálne otázky, ktorým Únia čelí vo sfére ekonomiky. 

Sekcia Úvod do európskeho hospodárstva je plne funkčná aj v slovenskom jazyku. 
Viac na: http://ec.europa.eu/economy_finance/explained/index_sk.htm

 

Erasmus zažíva ďalší prelomový rok /14.07.2014/

Za rok 2012/2013 sa programu Erasmus zúčastnilo takmer 270 000 študentov, čo je o 15 000 viac ako za predošlý rok. Program Erasmus patrí k najúspešnejším a najpopulárnejším projektom Európskej Únie a Európska komisia plánuje vyslať na zahraničnú mobilitu ešte väčší počet študentov, pedagógov, dobrovoľníkov, učňov ako doteraz a to vďaka Erasmus +, ktorý beží od januára 2014. Erasmus je výnimočný tým, že nie je výlučne o štúdiu, či o práci. Ponúka možnosť žiť skutočný život v podmienkach zahraničnej krajiny, získať medzinárodné priateľstvá a kontakty, cestovať  a spoznávať nové kultúry, posilňuje samostatnosť, ale ponúka i zábavu s ľuďmi z najrôznejších kútov sveta. Okrem toho Erasmus skúsenosť zlepšuje kariérne vyhliadky mladých ľudí.

Erasmus + 
V januári 2014 Európska komisia spustila novú verzia európskej mobility, tzv. Erasmus +, ktorý poskytne dotáciu pre vyše 4 milióny osôb počas siedmych rokov z rozpočtu takmer 15 miliárd eur, čo predstavuje 40%  navýšenie oproti predchádzajúcemu programu. Tak zaži aj ty svoj nezabudnuteľný Eramsus príbeh a zapoj sa!

Viac info na http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_sk.htm

 

Dopravné predpisy EÚ vo vašom smartfóne /25.06.2014/

Spúšťa sa mobilná aplikácia (iPhone, iPad, Google Android,  Microsoft Windows), ktorá obsahuje všetky dôležité informácie o pravidlách bezpečnej cestnej premávky v EÚ. Dozviete sa aká je maximálna rýchlosť v jednotlivých krajinách, kde potrebujete pri bicyklovaní helmu, kde sa koľko promile toleruje a či vôbec a podobne. Appka s názvom „Going Abroad“ je k dispozícii v 22 jazykoch a obsahuje aj kvíz o bezpečnosti cestnej premávky.

Bezpečnosť cestnej premávky v EÚ zaznamenala v posledných rokoch významný pokrok. V priebehu rokov 2001 a 2010 sa počet úmrtí na cestách EÚ znížil celkovo o 43 %. V priebehu rokov 2010 a 2013 sa tento počet znížil o ďalších 17 %.

Ďalšie informácie: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-725_sk.htm. 

Stiahnite si aplikáciu „Going Abroad“ 

 

(Ne)spokojnosť učiteľov /25.06.2014/

Takmer 90 % učiteľov v EÚ tvrdí, že sú so svojím pracovným miestom spokojní, 81 % má však pocit, že učiteľské povolanie nie je v spoločnosti docenené. Toto je jedno zo zistení nového medzinárodného prieskumu vyučovania a vzdelávania (TALIS), ktorý uskutočnila Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Prieskum bol zameraný na to, ako učitelia vnímajú svoje pracovné podmienky a zhromaždil názory 55 000 učiteľov nižších stredných škôl a vedúcich školských pracovníkov v celej EÚ. Viac ako tretina učiteľov v Európskej únii pracuje v školách s nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov a takmer polovica vedúcich školských pracovníkov uvádza nedostatok učiteľov pre žiakov so špeciálnymi potrebami. 

Po preskúmaní výsledkov tohto prieskumu dala Európska komisia členským štátom určité odporúčania.

Podrobnosti: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-734_sk.htm.

 

Lieky online? Máme logo bezpečnosti /24.06.2014/

EK prijala nariadenie, vďaka ktorému budú musieť byť internetové lekárne označené logom, pomocou ktorého overíte  legálnosť daných webových stránok. Cez toto logo budete totiž presmerovaní na webovú stránku vnútroštátneho regulačného orgánu, kde sa nachádza zoznam všetkých legálnych internetových lekární či iných maloobchodných predajcov liekov.

Nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť v najbližších štyroch až šiestich týždňoch. Logo bude plne k dispozícii v druhej polovici roku 2015.

Členské štáty majú na prípravu uplatňovania tohto nariadenia jeden rok.

Celá tlačová správa: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-712_sk.htm.

 

Prijali sme Partnerskú dohodu /20.06.2014/

Európska komisia prijala 20. 06. 2014 partnerskú dohodu so Slovenskom na roky 2014 – 2020. Partnerská dohoda určuje smerovanie využívania eurofondov v budúcom programovacom období. Slovensku bolo pričlenených v rámci politiky súdržnosti v celkovej výške 14 mld. EUR a 1,5 mld. EUR na rozvoj vidieka, z Európskeho námorného a rybárskeho fondu dostane Slovensko 15,8 mil. EUR.

Investície EÚ, ktoré sú určené na podporu konkurencieschopnosť, znižovanie nezamestnanosti a rast, a to najmä prostredníctvom podpory inovácií, nízkouhlíkového hospodárstva, odbornej prípravy a vzdelávania. Takisto sa zamerajú na podporu podnikania a boj proti sociálnemu vylúčeniu.

TS tu: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-697_sk.htm.

 

Špeciálny Eurobarometer: " Európania v roku 2014" 

Podľa najnovších prieskumov pred voľbami do Európskeho parlamentu (24.máj 2014) vzrastá optimizmus a viera občanov EÚ v európske inštitúcie. Výsledky ukazujú, že všeobecná dôvera Európanov v európske inštitúcie rastie. Väčšina opýtaných Európanov sa vyjadrila, že má viac pozitívny ako negatívny obraz o EÚ (až 34%, čo je v porovnaní so štandardným Eurobaromentrom z novembra 2013 o 3% viac). Rovnako vzrástol aj optimizmus Európanov smerom k ekonomickým vyhliadkam EÚ do budúcnosti. Občania v 20 z 28 členských štátov EÚ veria, že hospodárska situácia v ich krajine sa zlepší v priebehu nasledujúcich 12 mesiacoch. Napriek týmto celoeurópskym výsledkom, Slováci zostávajú naďalej veľmi skeptickí. V otázkach, či očakávajú zlepšenie ekonomickej situácie v EÚ alebo na Slovensku odpovedali vo väčšine prípadov negatívnejšie, ako je všeobecný EÚ priemer. V prieskume 46% Slovákov očakáva, že úroveň nezamestnanosti zostane nezmenená a až 33% predpokladá, že sa nezamestnanosť dokonca zhorší. Najviac Slovákov trápia práve problémy ekonomického charakteru a to rastúca inflácia (52%) a zvyšujúce sa náklady na vedenie domácnosti (24%).

 

Jarná hospodárska prognóza /05.05.2014/

Európska komisia zverejnila pravidelnú jarnú hospodársku prognózu, ktorá poukazuje na pokračovanie oživenia hospodárstva. Celkovo sa očakáva, že v období, na ktoré sa prognóza vzťahuje, sa kľúčovou hnacou silou rastu stane domáci dopyt.

Podmienky na trhu práce sa v priebehu roka 2013 začali zlepšovať, čo by malo viesť k vytváraniu nových pracovných miest a k ďalšiemu poklesu miery nezamestnanosti (na 10,1 % v rámci EÚ a 11,4 % v eurozóne v roku 2015).

Viac sa dozviete na uvedených odkazoch:

Link na tlačovú správu: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-513_sk.htm

Údaje podľa krajín: http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2014_spring_forecast_en.htm

Správa o Slovensku: http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2014_spring/sk_en.pdf

 

Parlament chce zastaviť nehospodárne využívanie plastových tašiek /16.04.2014/

Členské štáty EÚ budú musieť do roku 2019 znížiť o 80% spotrebu najrozšírenejších plastových tašiek, ktoré zároveň najviac znečisťujú životné prostredie. Vyplýva to z legislatívneho návrhu, ktorý v stredu schválil Európsky parlament. Členské štáty by na dosiahnutie tohto cieľa mali využiť dane, odvody, ale aj obchodné obmedzenia a zákazy. Plastové tašky výrazne znečisťujú životné prostredie, najmä vodné útvary a vodné ekosystémy. Do roku 2019 by mali byť plastové tašky určené na zabalenie ovocia, zeleniny a cukroviniek nahradené taškami z recyklovaného papiera alebo taškami, ktoré sú biologicky rozložiteľné a kompostovateľné. Podľa poslancov by sa tiež mali upraviť základné požiadavky týkajúce sa kompostovateľných a biologicky rozložiteľných obalov.


Parlament žiada povinné označovanie krajiny pôvodu a prísnejšie pravidlá bezpečnosti /16.04.2014/

Označenie 'vyrobené v' by malo byť povinné pre temer všetky nepotravinové výrobky predávané na jednotnom trhu. Vyplýva to zo zmien k dvom legislatívnym návrhom, ktoré v utorok schválil Európsky parlament. Poslanci za účelom posilnenia ochrany spotrebiteľa v EÚ presadzujú vyššie požiadavky na bezpečnosť výrobkov a prísnejšie pravidlá dohľadu nad trhom. Parlament tiež navrhuje prísnejšie tresty pre spoločnosti predávajúce nevyhovujúce alebo potenciálne nebezpečné výrobky. Označenie 'vyrobené v' by sa malo vzťahovať na temer všetky výrobky predávané v EÚ, medzi výnimky by okrem potravín mali patriť napríklad aj lieky. Výrobca by si na základe Parlamentom schváleného textu mohol vybrať, či využije označenie 'vyrobené v EÚ' alebo na obale uvedie konkrétny členský štát pôvodu. V prípade, že sa na výrobe tovaru podieľali viaceré krajiny, za "krajinu pôvodu" sa považuje tá krajina, "v ktorej sa ako v poslednej uskutočnilo jeho podstatné a hospodársky odôvodnené spracovanie" a "ktorého výsledkom je nový výrobok," alebo ktoré predstavuje "dôležitý stupeň výroby." Poslanci s cieľom zabezpečiť, aby sa zločin nevyplácal, navrhujú zaviesť " primerané a odrádzajúce" sankcie. Tie by mali zohľadniť závažnosť, trvanie a úmyselný charakter porušenia pravidiel, skutočnosť, či sa daná spoločnosť už dopustila podobného činu, ako aj veľkosť spoločnosti. Komisia by podľa poslancov mala vypracovať celoúnijnú čiernu listinu pre subjekty, u ktorých sa zistilo opakované a úmyselné porušovanie predpisov EÚ v oblasti bezpečnosti výrobkov. Parlament tiež navrhuje zriadenie celoeurópskej databázy zranení spotrebiteľov, ku ktorým došlo v súvislosti s použitím výrobkov.


Definitívny koniec roamingu /04.04.2014/

Európska komisia víta, že Európsky parlament dnes odhlasoval zrušenie poplatkov za roaming do Vianoc 2015. Prišli sme tak do dlho očakávaného finále legislatívneho procesu. Koniec roamingu je súčasťou komplexného legislatívneho balíčka,, ktorým sa má vytvoriť jednotný trh v oblasti telekomunikácií, známy aj ako „prepojený kontinent“. Návrh nariadenia o telekomunikačných službách predložila EK v septembri 2013. Okrem zrušenia roamingu je súčasťou balíčjka aj zaručenie otvoreného internetu prostredníctvom zákazu blokovania obsahu, koordinácia pri udeľovaní práv na využívanie frekvenčného spektra pre bezdrôtové pripojenie, zvýšenie transparentnosti zmlúv o poskytovaní internetu a širokopásmového pripojenia a uľahčenie zmeny poskytovateľa služieb. Členské štáty EÚ budú teraz pokračovať v preskúmavaní nariadenia a Komisia očakáva konečnú dohodu do konca roka 2014.

Viac tu: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-373_sk.htm


Obmedzenie poplatkov za platbu kartou a záruky pri online transakciách /03.04.2014/

Poplatky, ktoré banky účtujú predajcom za spracovanie platieb zákazníkov, by mali byť v budúcnosti obmedzené. Vyplýva to z textu nariadenia, ktorý vo štvrtok schválil Európsky parlament. Poslanci tiež prijali opatrenia, ktoré by mali zvýšiť bezpečnosť platieb cez internet. Poplatky, ktoré si banky účtujú za spracovanie transakcií uskutočnených napríklad kartami Visa a MasterCard, by nemali prekročiť 0,3 % hodnoty transakcie pri kreditných kartách a 7 eurocentov alebo 0,2 % hodnoty transakcie (podľa toho, ktorá hodnota je nižšia) pri debetných kartách. Obmedzenie poplatkov sa má týkať cezhraničných, ako aj domácich transakcií v rámci EÚ, a malo by byť účinné rok po vstupe nových pravidiel do platnosti. Nižšie poplatky by sa mali po čase premietnuť do nižších cien pre zákazníkov platiacich kartou. Neautorizované platby by mali byť vrátené v priebehu 24 hodín od momentu, kedy platbu zaznamenal majiteľ účtu. Klienti by však mali znášať straty súvisiace s nezákonným použitím stratených alebo ukradnutých platobných kariet alebo zariadení, maximálne však do výšky 50 eur. Nižšie platby a širší výber platobných služiebOsoby nakupujúce na internete by mali mať právo využívať platobný softvér alebo zariadenia poskytnuté autorizovanými tretími stranami podľa svojho výberu a bez dodatočných poplatkov. Poskytovatelia platobných služieb by mali na požiadanie zverejniť skutočné náklady spracovania platieb. Zastropovanie poplatkov za platobné služby by sa zároveň malo stať súčasťou budúcich pravidiel EÚ týkajúcich sa platieb kartou. Uplatňovať by sa malo bez ohľadu na konkrétne platobné zariadenie alebo formu realizácie platby.


Prvá občianska iniciatíva má zelenú /19.3.2014/
EK sa rozhodla pozitívne reagovať na vôbec prvú úspešnú európsku iniciatívu občanov, ktorou je Právo na vodu - Right2Water.
Myšlienkou tejto iniciatívy je, že všetci občania EÚ majú právo na vodu a hygienické zariadenia. Jej organizátori vyzývajú, aby dodávky vody a riadenie vodných zdrojov boli vylúčené z pravidiel vnútorného trhu a liberalizácie a zároveň aby sa zvýšilo úsilie na dosiahnutie všeobecného prístupu k vode a hygienickým zariadeniam na celom svete.
Iniciatívu Right2Water svojimi podpismi podporilo 1,68 miliónov občanov. V 13 členských štátoch sa podarilo vyzbierať viac podpisov ako je zákonom požadované minimum.
Európska iniciatíva občanov bola spustená v apríli 2012, je to nástroj, pomocou ktorého môžu občania po splnení určitých podmienok priamo predkladať návrhy a ovplyvniť tak to, čím by sa mala zaoberať európska legislatíva.
Tlačová správa: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-277_sk.htm


EÚ predstavila svoje priority v oblasti spravodlivosti a vnútorných záležitostí do roku 2020 /18.3.2014/
EÚ sa chce v nasledujúcich rokoch zamerať na dosiahnutie pokroku pri vytváraní európskeho priestoru slobody, spravodalivosti a bezpečnosti. Cieľom priorít, ktoré zahŕňajú otázky práv občanov, azylu a bezpečnosti, je zabezpečiť, aby sa Európa stala otvoreným, prosperujúcim a bezpečným miestom na život a prácu.
Hlavným cieľom Lisabonskej zmluvy je vytvorenie európskeho priestoru spravodlivosti. Medzi úspechy posledných 5 rokov patria lepší prístup k spravodlivosti a zabezpečenie práva na spravodlivý proces.
Pokiaľ ide o riešenie pretrvávajúcich kľúčových výziev, ako sú prekážky voľného pohybu, EÚ sa navrhla zamerať na:
• zabezpečenie potrebných nástrojov vo všetkých krajinách, aby sa európske práva stali realitou v praxi,
• zjednodušenie súčasných právnych predpisov, aby občania a podniky mohli ľahšie uplatniť svoje práva,
• zlepšenie vzájomnej dôvery medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o justičné systémy.

Cieľom EÚ je zároveň aj užšia spolupráca pri riešení migrácie, azylu a bezpečnosti.

Medzi určené priority patrí:
• lepšie využívať možnosti, ktoré ponúka migrácia, obzvlášť pri riešení výzvy starnutia obyvateľstva a úbytku pracovnej sily v Európe,
• znížiť nelegálne prisťahovalectvo napríklad prijatím opatrení proti zamestnávateľom nelegálnych pracovníkov,
• žiadosti o azyl vybavovať spôsobom, pri ktorom sa zodpovednosť rozdelí medzi európske krajiny a zabezpečí podpora v prípade vysokého migračného tlaku. Jednou z možností, ktorá by sa mohla preskúmať, by mohlo byť spoločné spracovávanie žiadostí v časoch núdze,
• udržať otvorenú a bezpečnú Európu prostredníctvom spolupráce orgánov presadzovania práva, ktoré budú riešiť problémy, akými sú boj proti počítačovej kriminalite, obchodovaniu s ľuďmi a terorizmu. V rámci spolupráce by sa mohli rozvíjať spoločné programy odbornej prípravy a zlepšiť výmena informácií.


Poslanci presadzujú zjednotenie nabíjačiek pre mobilné telefóny /13.3.2014/
Európsky parlament schválil novelizáciu pravidiel o rádiových zariadenicha, ktorej súčasťou je výzva na zavedenie jednotnej nabíjačky pre všetky mobilné telefóny predávané v EÚ. Cieľom nových pravidiel, na ktorých sa poslanci neformálne dohodli s členskými štátmi, je obmedziť odpad, znížiť náklady a zjednodušiť život konečným spotrebiteľom.
Nová smernica zavádza hamonizované pravidlá pre umiestňovanie rádiových zariadení, vrátene mobilných telefónov, kľúčov od auta s diaľkovým ovládaním či modemov, na trh Európskej únie. Cieľom novej legislatívy je udržať krok s rastúcim počtom a rôznorodosťou rádiových zariadení a zároveň zabezpečiť, že sa navzájom nebudú rušiť a budú podliehať základným požiadavkám na ochranu zdravia a bezpečnosti.


Balíky cestovných služieb – poslanci rozširujú ochranu dovolenkárov /13.3.2014/
Ochrana dovolenkárov, ktorí si poskladajú balík cestovných služieb, napríklad na internete, a teda nepožívajú rovnaké práva ako klienti cestovných kancelárií, by mala byť posilnená. Vyplýva to z legislatívneho návrhu, ktorý schválil Parlament. Nové pravidlá by tiež mali garantovať repatriáciu cestujúcich po krachu aerolínií alebo cestovnej kancelárie, chrániť ich pred prudkým rastom cien alebo výzranými zmenami časov odletov a zadefinovať ich práva v prípade nepredvídaných okolností.
Revidovaná smernica by mala rozšíriť definíciu balíkov cestovných služieb tak, aby zahŕňala väčšinu typov zájazdov pozdostávajúcich z viacerých komponentov, akými sú lety, ubytovanie v hoteli, cestovné poistenie či prenájom vozidla. Cestujúci by tak v prípade problémov mali byť lepšie chránení.

Odstráňme rozdiely v odmeňovaní /7.3.2014/
Deň pred Medzinárodným dňom žien prijala Európska komisia odporúčania, v ktorých žiada členské štáty, aby sa v rámci odstraňovania rozdielov v odmeňovaní zasadili o zvýšenie transparentnosti miezd. Tzv. gender pay gap predstavuje priemerný rozdiel mezi hodinovým zárobkom žien a mužov v celej ekonomike. V posledných rokoch sa takmer nezmenil a stagnuje na úrovni 16,4 % naprieč celou EÚ.
O opatreniach, ktoré budú smerovať k realizácii tohto opdporučenia by mali členské štáty informovať EK do konca roku 2015.
Celá TS tu: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-222_cs.htm


Roaming: čo všetko nevyužívame kvôli jeho cene /17.02.2014/
Podľa aktuálneho prieskumu 94 % Európanov, ktorí vycestujú do zahraničia obmedzí využívanie online služieb na svojom telefóne z dôvodu roamingových sadzieb.
Základné zistenia z prieskumu o tom, v čom sa kvôli roamingovým poplatkom spotrebitelia obmedzujú:
- 47 % by nikdy nepoužilo mobilný internet v inej krajine EÚ,
- iba 1 z 10 opýtaných by používal e-mail rovnakým spôsobom ako doma,
- viac ako štvrtina z nás si počas cestovania v EÚ jednoducho vypne mobil,
- milióny ľudí radšej pošlú SMS-ku, ako by mali platiť za hovor
- len 8 % cestujúcich telefonuje v zahraničí rovnakým spôsobom ako doma.
- 3 z 10 opýtaných svoj telefón v zahraničí nikdy nepoužijú
Zákazníci neobmedzujú používanie mobilného telefónu iba v zahraničí: 70 % ľudí má tendenciu obmedzovať volania do inej krajiny z dôvodu vyššej ceny.
V od roku 2008 EÚ pravidelne upravuje cenové stropy roamingových služieb. Došlo odvtedy k 80 % zníženiu maloobchodnej ceny za volania a SMS-ky, služby dátového roamingu zlacneli až o 91 %. 
Celá tlačová správa: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-152_sk.htm


Spúšťame konzultáciu o vonných alergénoch /13.02.2014/
Nové vedecké poznatky ukázali, že 12 chemikálií a 8 prírodných výťažkov bolo označených za látky, na ktoré treba upozorniť a obmedziť ich koncentráciu v kozmetických výrobkoch, rovnako sa zistilo, že tri alergény (HICC, atranol a chloroatranol) sú nebezpečné,.
Je teda potrebné tieto látky doplniť na zoznam alergénov, ktorý je prílohou nariadenia o kozmetických výrobkoch.
Ide o látky vo vôňach, ktoré môžu vyvolať kožnú alergiu. Kožnými alergénmi môžu byť syntetické chemikálie ale aj látky prírodného pôvodu.
Odhaduje sa, že kožnou alergiou na vonné látky trpí 1 až 3 % európskeho obyvateľstva. K najčastejším príznakom patrí podráždenie, opuch a vyrážky prípadne ekzém.
Preto EK v rámci verejnej konzultácie navrhuje, aby:
- bolo zakázané pridávať do kozmetických výrobkov tie látky, o ktorých sa zistilo, že sú nebezpečné,
- dodatočné alergény musia byť uvedené v zozname zložiek ako doplnenie k slovám „parfum“ alebo „aróma“.
Ak po konzultácii nenastanú komplikácie v legislatívnom procese, je prijatie týchto zmien reálne na konci roku 2014 alebo začiatkom roku 2015.
Viac tu: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-108_sk.htm


Paprika Žitava“ pod ochranou EÚ /12.02.2014/
Európska komisia schválila doplnenie registra chránených označení pôvodu (CHOP) o ďalší slovenský výrobok. Ide o slovenský výrobok „Paprika Žitava“ alebo „Žitavská paprika“ (CHOP) – sladkú papriku typickej oranžovočervenej farby, ktorá sa získava mletím sušenej čilipapričky druhu capsicum pestovanej v Podunajskej nížine.
Zitavska paprika sa takto dostáva na zoznam vyše 1200 výrobkov, ktoré už požívajú ochranu EÚ. Toto označenie majú napríklad aj Skalicky trdelnik, Slovenska bryndza ci Zazrivsky korbacik.
Informacia v uradnom vestniku EU:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:040:0012:0013:SK:PDF


EÚ a UNICEF spájajú sily za záchranu zdravia detí a matiek /05.02.2014/
Európska únia oznámila, že prostredníctvom Unicefu vyčlenila 320 miliónov EUR na podporu zlepšenia zdravia a výživy detí a žien v 15 rozvojových krajinách a zrýchliť dosahovanie miléniových rozvojových cieľov (MRC).
Financovanie sa zameria na boj s podvýživou a nákazlivými chorobami, ktoré patria k hlavným príčinám detskej úmrtnosti. Viacročné programy sa sústredia na zlepšenie prístupu k pitnej vode, sanitárne a hygienické zariadenia, ako aj kvalitné zdravotnícke služby, starostlivosť a primeranú výživu.
Miera detskej úmrtnosti síce od roku 1990 poklesla z 12,6 milióna na 6,6 milióna v roku 2012, ešte stále však približne 18 tisíc detí zomrie dennodenne na choroby, pre ktoré existuje prevencia.
Základné informácie o spolupráci EÚ a Unicefu: MEMO/14/73


Odobratie volebného práva: Komisia koná na obranu občanov EÚ v zahraničí a ich práva voliť /29.01.2014/
V piatich členských štátoch - Dánsko, Írsko, Cyprus, Malta a Spojené kráľovstvo - v súčasnosti platia rôzne pravidlá, podľa ktorých, ak občan istý čas pobýva v zahraničí stráca právo voliť. Toto právo je však jedným zo základných občianskych práv, preto dnes EK vydala usmernenia, ktoré by pomohli tento problém riešiť.
Vyzývame aby členské štáty:
· umožnili svojim občanom, ktorí sa rozhodli uplatniť svoje právo na voľný pohyb v EÚ, ponechať si právo voliť v celoštátnych voľbách, ak preukážu pretrvávajúci záujem o politické dianie vo svojej krajine, a požiadať o zotrvanie na zozname voličov,
· zaistili elektronické podanie žiadosti, v prípade, že sa občan s pobytom v inej členskej krajine rozhodne požiadať o ponechanie si svojho hlasu,
· včas a vhodným spôsobom informovali svojich občanov o podmienkach a praktických opatreniach zachovania svojho práva voliť v celoštátnych voľbách.
Viac v TS tu: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-77_sk.htm


Štrukturálna reforma bankového sektora Únie /29.01.2014/
Od začiatku finančnej krízy sa EÚ a členské štáty odhodlali zásadne zreformovať bankový sektor. Zaviedli sme pravidlá, vďaka ktorým sa obmedzia následky prípadného zlyhania bánk a vznikne bezpečnejší, stabilnejší, transparentnejší a zodpovednejší finančný systém. EK navrhla nové pravidlá, tentoraz sa týkajú najväčších bánk. Ide o to, aby sa týmto inštitúciám zabránilo obchodovať na vlastný účet a predišlo sa tak s tým spojeným rizikám. Orgánom dohľadu bude udelená právomoc požadovať, aby banky oddelili určité potenciálne rizikové obchodné činnosti od činnosti prijímania vkladov, ak vykonávanie takýchto činností ohrozuje finančnú stabilitu.Okrem tohto návrhu Komisia prijala aj sprievodné opatrenia zamerané na zvýšenie transparentnosti určitých transakcií v sektore tieňového bankovníctva. Cieľom návrhov je posilniť odolnosť bankového sektora EÚ a zároveň zabezpečiť, aby banky aj naďalej financovali hospodársku činnosť a rast.
Hlavné body návrhu:
1. Zakázať obchodovanie s finančnými nástrojmi a komoditami na vlastný účet, t. j.  výhradne na účely dosiahnutia zisku pre banku.
2. Udeliť orgánom dohľadu právomoc a v niektorých prípadoch povinnosť vyžadovať prevod iných vysokorizikových obchodných činností (akými sú napríklad tvorba trhu, operácie s komplexnými derivátmi a sekuritizáciami) do samostatných právnych obchodných subjektov v rámci skupiny („vytváranie dcérskych spoločností“).
3. Stanoviť pravidlá týkajúce sa právnych, ekonomických, riadiacich a prevádzkových väzieb medzi oddeleným obchodným subjektom a zvyškom bankovej skupiny.
Momentálne by sa tieto pravidlá vzťahovali na asi 30 bankových skupín, nie je to však definitívne číslo.
Ďalšie informácie v AJ: MEMO/14/63 a MEMO/14/64
Celá TS po slovensky tu: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-85_sk.htm


EK schválila formu štátnej pomoci pre Slovensko na obdobie 2014 – 2020 /22.01.2013/
Schválené pravidlá sú v súlade s novými podmienkami EÚ pre poskytovanie štátnej pomoci podnikom na účely regionálneho rozvoja s cieľom posilňovania rastu.
Takzvaná mapa regionálnej pomoci určuje regióny členského štátu oprávnené na regionálnu investičnú pomoc poskytovanú na vnútroštátnej úrovni na základe pravidiel EÚ v oblasti štátnej pomoci. Stanovuje sa v nej aj maximálna výška pomoci pre podniky v oprávnených regiónoch. Prijatá mapa bude platiť 1. júla 2014 do 31. decembra 2020.
Na regionálnu investičnú pomoc bude aj naďalej oprávnených 88,48 % obyvateľstva Slovenskej republiky žijúceho v regiónoch Stredné Slovensko, Východné Slovensko a Západné Slovensko. Maximálna intenzita pomoci dosiahne 25 % až 35 % oprávnených nákladov na príslušné investičné projekty.
Podľa európskych pravidiel môžu členské štáty poskytnúť štátnu pomoc na podporu hospodárskeho rozvoja v oblastiach s mimoriadne nízkou životnou úrovňou alebo s mimoriadne vysokou nezamestnanosťou, sem patria regióny s HDP nižším než 75 % priemeru EÚ.
Bratislavský kraj, má HDP na obyvateľa vyššie než 100 % priemeru EÚ, a v období od 1. júla 2014 do 31. decembra 2020 preto nebude oprávnený na regionálnu pomoc, temto region prestal byť oprávnený túto pomoc získavať už v roku 2009.
Celá TS k tejto téme je tu: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-63_sk.htm


Vysvetľujeme pojmy - „obvyklý pobyt“, „prechodný pobyt“, „pobyt“ na účely sociálneho zabezpečenia /13.01.2014/
Európska komisia uverejnila materiál, ktorý pomôže správne dodržiavať pravidlá EÚ v oblasti poskytovania sociálneho zabezpečenia tým občanom, ktorí žijú alebo pracujú v inom členskom štáte ako vo svojom rodnom. Táto pomôcka bude veľmi prínosná aj občanom SR, ktorý dlhodobo žijú inde v EÚ, prípadne tým, ktorí bývajú v prihraničných oblastiach, ale pracujú na Slovensku a podobne.
Podľa právnych predpisov EÚ môže byť len jedno miesto obvyklého pobytu, a teda len jeden členský štát, ktorý je zodpovedný za vyplácanie dávok sociálneho zabezpečenia založených na pobyte.
Prinášame teda jasné vysvetlenie pojmov „obvyklý pobyt“, „prechodný pobyt“ alebo „pobyt“. Tieto pojmy sú stanovené v právnych predpisoch Únie a na ich základe sa stanovuje to, ktorý členský štát je zodpovedný za poskytovanie sociálnych dávok občanom, ktorí sa pohybujú medzi členskými štátmi.
Príručka je určená občanom, ale aj orgánom členských štátov, ktoré sú za poskytovanie dávok zodpovedné v praxi. Určenie členského štátu „obvyklého pobytu“ danej osoby je dôležité aj pre pracovníkov, ktorí pracujú vo viac ako jednom členskom štáte.
Zamestnancom a samostatne zárobkovo činným osobám vzniká nárok na sociálne zabezpečenie v krajine, v ktorej pracujú, a neaktívnym ľuďom (napr. dôchodcovia, študenti) vzniká nárok v členskom štáte, v ktorom majú „obvyklý pobyt“.
Tlačová správa po slovensky: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-13_sk.htm
Užitočné informácie po slovensky nájdete tu: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=sk&catId=868


EK žiada členské štáty o dodržiavanie zásady partnerstva pri plánovaní a využívaní prostriedkov z fondov /07.01.2014/
Európska komisia prijala európsky kódex správania podľa zásady partnerstva, ktorý od členských štátov vyžaduje, aby posilnili spoluprácu na národnej úrovni s orgánmi a partnermi, ktorí majú na starosti vynakladanie prostriedkov zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ. Cieľom je zlepšenie efektivity využívania európskych prostriedkov a uľahčenie zdieľania  informácií, skúseností a osvedčených postupov v programovom období 2014 – 2020.
Zásady sa týkajú nasledujúcich fondov: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Európsky sociálny fond (ESF), Kohézny fond (KF), Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európsky námorný a rybársky fond (ENRF).
Tento kódex je záväzným nariadením a vyžaduje od členských štátov uplatňovanie zásady partnerstva v plnej miere.
Ide napríklad o:
· transparentnosť pri výbere partnerov zastupujúcich regionálne, miestne a iné verejné orgány, sociálnych a hospodárskych partnerov a subjekty zastupujúce občiansku spoločnosť, ktorí sa majú vymenovať za riadnych členov monitorovacích výborov programov
· poskytovanie príslušných informácií partnerom a dostatku času na konzultačný proces
· zabezpečenie, aby sa partneri zapájali do všetkých fáz procesu, t. j. od prípravy cez realizáciu až po monitorovanie a hodnotenie programov
· vytváranie priestoru na vzájomné informovanie a výmenu osvedčených postupov a inovačných prístupov.
Princíp partnerstva je jednou zo základných zásad riadenia vyžívania finančných prostriedkov EÚ a vyžaduje si úzku spoluprácu medzi verejnými orgánmi na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni v členských štátoch ako aj so súkromným sektorom a inými zainteresovanými stranami.
Celá tlačová správa tu: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-5_sk.htm

 


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka