Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamy - harmonogramy

Odpady a separácia

Význam značiek na obaloch pre správne nakladanie s odpadmi

V prílohe Vás chceme oboznámiť so značkami, ktoré sa nachádzajú na obaloch výrobkov 
podľa ktorých je potrebné obaly správne triediť.
Za Vaše aktívne a správne triedenie ďakujeme. 
viac...

Zverejnené 21.3.2019 -JFe-


 

Jarné upratovanie 2019

Mesto Lučenec   oznamuje všetkým občanom mesta, že v období  od 5.4.2019   do 15.4.2019  bude prebiehať  v meste  Lučenec jarné upratovanie . V rámci  jarného upratovania bude realizovaný  zber objemn ...viac...

Zverejnené 22.3.2019 -JFe-


 

Mobilný zber nebezpečných odpadov z domácností

Zber nebezpečných odpadov z domácností
Mesto Lučenec v spolupráci s firmou DETOX s.r.o. aj tento rok organizuje mobilný zber  nebezpečných odpadov vyseparovaných  z odpadu z domácností, ktorý b ...viac...

Zverejnené 20.3.2019 -JFe-


 

Oznam - vykladanie zberných nádob pri rodinných domoch

Z dôvodu zabezpečenia kvalitnej služby pri vývoze komunálneho odpadu od rodinných domov žiadame obyvateľov, aby zberné nádoby na zmesový komunálny odpad, na biologicky rozložiteľný odpad a vytriedené ...viac...

Zverejnené 15.3.2019 -JFe-


 

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

Mesto Lučenec v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákon ...viac...

Zverejnené 26.2.2019 -JFe-


 

Plná prevádzka polopodzemných kontajnerov od 28.januára 2019

Nakoľko v tomto období bolo vydané kolaudačné rozhodnutie na stavbu polopodzemných kontajnerových stanovíšť nič nebráni k plnému spusteniu do prevádzky vyššie uvedených stanovíšť.  Staré pôvodne umies ...viac...

Zverejnené 29.1.2019 -JFe-


 

Zavedenie systému zberu BRO z rodinných domov v Meste Lučenec

b.pngV roku 2018 Mesto Lučenec  rozšírilo systém zberu a triedenia biologicky rozložiteľného odpadu. V rámci projektu s názvom „Zavedenie systému zberu BRO z rodinných domov v Meste Lučenec ...viac...

Zverejnené 28.1.2019


 

Harmonogram zberu biologicky rozložiteľného odpadu z 240 litrových zberných nádob

Biologicky rozložiteľný odpad bude vyvážaný v zmysle harmonogramu, ktorý je  uverejnený
nižšie.
VÝVOZNÉ DNI ODPADU V JEDNOTLIVÝCH ULICIACH :
UTORKY
Ulice: A. Bernoláka, A. ...viac...

Zverejnené 8.1.2019 -JFe-


 

Triedený zber odpadu od bytových domov

Zber vytriedených zložiek ( plastov, papiera, skla, tetrapakov a kovových obalov ) bude v roku 2019 zabezpečovaný podľa zberového kalendára, ktorý je uverejnený v prílohe .
Vytriedené zložky z ko ...viac...

Zverejnené 28.12.2018 -JFe-


 

Zber vytriedených zložiek ( plastov, papiera, skla, tetrapakov a kovových obalov ) od rodinných domov   v roku 2019 

 V roku 2019  bude odvoz triedeného  odpadu – plastov, papiera, skla, tetrapakov a kovových obalov  od rodinných domov zabezpečovaný nasledovne  :
Ulice: A. Bernoláka, A. Petőfiho, A. S. Jegoro ...viac...

Zverejnené 28.12.2018 -JFe-


 

Zmena harmonogramu odvozu komunálneho, triedeného a biologicky rozložiteľného odpadu od rodinných domov na území mesta Lučenec od 1.1.2019

Vážení občania
Mesto Lučenec v spolupráci so spoločnosťou MEPOS, s.r.o. Lučenec s cieľom zavedenia jednotného systému zberu odpadu a zvýšenia čistoty v meste oznamuje občanom bývajúcich v rodin ...viac...

Zverejnené 21.12.2018 -JFe-


 

Zmena harmonogramu odvozu komunálneho odpadu od podnikateľských subjektov na území mesta Lučenec od 1.1.2019

Vážení partneri
Mesto Lučenec v spolupráci so spoločnosťou MEPOS, s.r.o. Lučenec s cieľom zavedenia jednotného systému zberu odpadu a zvýšenia čistoty v meste oznamuje podnikateľským subjektom ...viac...

Zverejnené 21.12.2018 -JFe-


 

Harmonogramy výkupu papiera

Mesto Lučenec informuje obyvateľov mesta , o  podmienkach  zberu resp. výkupu novinového papiera od obyvateľov mesta. Zberová spoločnosť MEPOS s.r.o. novinový papier od Vás prevezme a následne zaň pos ...viac...

Zverejnené 1.1.2019 -JFe-


 

Popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu na území mesta Lučenec

Mesto Lučenec  informuje občanov mesta Lučenec o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi, ktoré vyprodukujú vo svojich domácnostiach:
Držitelia komunálneho odpadu sú povinní zbierať oddelene v ...viac...

Zverejnené 28.12.2016 -JFe-


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka